Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
440
dodano: 2020-06-02
POLITYKA GOSPODARCZA
Dziewięć organizacji przedsiębiorców apeluje o otwarcie sklepów w niedziele w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz przez 180 dni po jego odwołaniu. Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, ABSL, Pracodawcy RP, BCC, Związek Banków Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego, które tworzą Radę Przedsiębiorczości, przekonują, że odmrażanie gospodarki, w momencie gdy pandemia wcale się nie kończy, ma jeden cel – ratowanie miejsc pracy i firm przed bankructwami.
dodano: 2020-06-02
POLITYKA GOSPODARCZA
W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami Rzecznik MŚP otrzymał wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z dofinansowania na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej. 
dodano: 2020-06-02
USŁUGI
– Przepisy w obecnym kształcie nie chronią ani interesów organizatorów turystyki, ani samych podróżnych – ocenia Paweł Wójcik, adwokat Kancelarii RWW.legal Rusin Wójcik. Specustawa wprowadziła regulacje, zgodnie z którymi rozwiązanie umowy jest skuteczne dopiero po 180 dniach. Biuro podróży ma tyle dni na zwrot wpłaconych przez klienta środków, częściej jednak organizatorzy proponują podróżnym voucher do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku.
dodano: 2020-06-02
USŁUGI
W marcu cała branża stanęła przed zadaniem bez precedensu – jak dalej sprzedawać i wynajmować mieszkania, gdy nie można ich fizycznie pokazać. Pomimo stopniowego odmrażania gospodarki oraz życia społecznego, nie ma pewności, jak będzie wyglądał rynek za miesiąc, kwartał, pół roku, gdy większość Polaków zetknie się z recesją i trudną sytuacją finansową. Dlatego najpopularniejszy serwis nieruchomości w Polsce już na początku pandemii, zainicjował misję ratunkową dla branży, startując z programem #ZdalnyAgent. Cel? Niedopuszczenie do załamania rynku i wsparcie partnerów biznesowych w trudnym okresie.
dodano: 2020-06-02
TECHNOLOGIE
Na początku 2020 r. eksperci firmy Abile prognozowali, że w tym roku liczba wdrożeń robotyzacji procesów biznesowych (RPA) w Polsce zwiększy się nawet o 30%. Wtedy motorem napędowym były rosnące koszty pracy i pogłębiający się deficyt kadrowy. Teraz dodatkowym impulsem dla przedsiębiorców jest epidemia koronawirusa, która obnaża niewydolne procesy. W niektórych sektorach szacunki poszybowały w górę, np. w branży spożywczej czy logistycznej liczba wdrożeń robotyzacji biurowej może zwiększyć się nawet o połowę w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
dodano: 2020-06-01
ROLNICTWO

Z prof. dr hab. ANDRZEJEM KOWALSKIM z Instytutu Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie rozmawia Jerzy Byra.

Praktycznie wszystkie krajowe oraz światowe prognozy i szacunki z końca ubiegłego roku nie przewidywały lub nie doszacowały: skali, zasięgu i czasu trwania, pojawiających się kolejnych groźnych niekorzystnych uwarunkowań dotykających praktycznie cały świat.  Mimo zapowiadanego spowolnienia gospodarczego na świecie wynikającego z cyklu gospodarczego spodziewano się, że przebieg procesów gospodarczych nie będzie istotnie odbiegał od średnich wieloletnich. Także publikowane od początku 2019 r. prognozy dotyczące stanu polskiego i światowego  rynku żywnościowego w 2020 r. były umiarkowanie pozytywne. Wskazywały, że mimo zapowiadanego spowolnienia gospodarczego na świecie, niesprzyjających warunków przyrodniczych w wielu regionach globu spowodowanych zmianami klimatu sytuacja na głównych rynkach żywnościowych będzie stabilna.
dodano: 2020-06-01
POLITYKA GOSPODARCZA
Rynki wschodzące (RW) odnotowały rekordowe odpływy kapitałowe w ciągu ostatnich kilku tygodni, co pociągnęło za sobą bardzo mocną deprecjację ich walut oraz wyzwoliło ograniczenia w płynności w odniesieniu do najsłabszych gospodarek z tej grupy. Ludovic Subran - Główny Ekonomista Euler Hermes; Alexis Garatti - Szef Badań Ekonomicznych Euler Hermes; Ana Boata - Szef Badań Makroekonomicznych Euler Hermes; Manfred Stamer - Starszy Ekonomista Euler Hermes; Georges Dib - Ekonomista Euler Hermes;  Francoise Huang - Starszy Ekonomista Euler Hermes; Patrick Krizan - Starszy Ekonomista Euler Hermes przygotowali analizę rynków wschodzących w odniesieniu do walki z Cowid-19. 
dodano: 2020-06-01
GOSPODARKA
Dzień 15 maja 2020 r. obfitował w ważne komunikaty Głównego Urzędu Statystycznego o stanie gospodarki, poziomu PKB i inflacji. Opublikowane dane komentuje dr Sonia Buchholtz, ekspertka Konfederacji Lewiatan. W świetle opublikowanego przez GUS szybkiego szacunku wzrostu gospodarczego za I kwartał 2020, realna dynamika PKB wyniosła +1,9% r/r (w porównaniu do 4,8% przed rokiem). W horyzoncie kwartału polska gospodarka skurczyła o 0,5%.
dodano: 2020-06-01
ZARZĄDZANIE
To już 18. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” i kolejna z większą niż poprzednia liczbą praktyk. O około 10 proc. zwiększyła się, sięgając 1700, liczba działań CSR zaprezentowanych w dorocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To rekord w historii ukazywania się publikacji – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
dodano: 2020-06-01
FELIETONY

Każdy z nas, kto po raz pierwszy staje przed zadaniem publicznego zabrania głosu, czuje się zalękniony, przestraszony i stremowany.

Prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk