Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
310
dodano: 2019-04-25
ZARZĄDZANIE
Obecnie na polskim rynku pracy są cztery pokolenia: najstarsi baby boomersi, pokolenie X, pokolenie Y oraz najmłodsze – pokolenie Z. Każde z nich ma odmienne oczekiwania i podejście do pracy. Charakterystyka poszczególnych pokoleń to dla firm narzędzie, które umożliwia im wprowadzanie odpowiednich instrumentów i konstruowanie skutecznych systemów motywacyjnych. Budowanie zaangażowania i lojalności wśród pracowników – zwłaszcza w generacji Z – to obecnie największe wyzwanie dla pracodawców – mówi dr Joanna Nieżurawska-Zając, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.
dodano: 2019-04-25
GOSPODARKA
Główny Urzędu Statystyczny podał szacunkowe dane sytuacji społeczno-gospodarczej za I kwartał 2018 r. Produkcja sprzedana przemysłu była o 6,1% wyższa niż przed rokiem. Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju była wyższa o 9,4%. Obroty towarowe z zagranicą w okresie styczeń–luty br. wzrosły w skali roku w większym stopniu po stronie importu niż eksportu. Eksport liczony w złotych (w cenach bieżących) wzrósł w porównaniu z okresem styczeń–luty ub. roku o 8,6% i wyniósł 158,4 mld zł, a import zwiększył się o 11,7% do 167,8 mld zł. 
dodano: 2019-04-25
TECHNOLOGIE
Nabór dla kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorców z Mazowsza rozpoczęty. Samorząd województwa mazowieckiego już po raz drugi inspiruje młode firmy wspierając mazowieckie startupy. Jeśli masz ciekawe rozwiązanie technologiczne, rozwijasz swój startup i możesz pochwalić się innowacyjnymi produktami i usługami, zawalcz o nagrody finansowe o łącznej wartości 60 tys. zł. Nabór trwa do 31 maja br. 
dodano: 2019-04-25
FINANSE
Ministerstwo Finansów podało, że szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2019 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r. wyniosło: • dochody 90,3 mld zł, tj. 23,3% • wydatki 94,8 mld zł, tj. 22,8% • deficyt 4,5 mld zł, tj. 15,7%.
dodano: 2019-04-25
GOSPODARKA
Jaki jest współczesny klient? Czy się zmienił względem poprzednich lat? Bez względu na odpowiedź na te pytania, na pewno trzeba stwierdzić jedno – obecnie klient ma większy dostęp do informacji, może szybko porównywać ceny, zdobywać wiedzę o produktach i wymieniać się doświadczeniami. Obok tego rozwija się także trend dbałości o formę, zdrowie oraz środowisko. Wszystko to sprawia, że konsument zaczyna zwracać jeszcze większą uwagę na podejmowane decyzje – w tym także na to, co nosi. Weryfikuje skąd jest dany przedmiot, z czego został stworzony i w jakich warunkach. Jak odpowiedzieć na te wymagania? Jednym ze sposobów są certyfikaty jakościowe.
dodano: 2019-04-25
POLITYKA GOSPODARCZA
Z przedstawionego przez Ministerstwo Finansów Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019–2022 wynika, że publiczne wydatki na ochronę zdrowia prawie nie będą rosły i że ich poziom nawet nie zbliży się do obiecanych 6 proc. PKB. Zapisane w przedstawionym Planie wydatki na zdrowie w 2030 r. mają wynieść 4,5 proc. PKB, a po dołączeniu wydatków na opiekę długookresową może osiągną 5,2 proc. Gdyby nadal sumować te wartości – choć MF je rozdziela – to mityczne 6 proc. PKB osiągniemy dopiero w 2050 r.
dodano: 2019-04-25
FINANSE
Anachronizm sięgający XIX wieku dławi dziś polskich przedsiębiorców i rozwój gospodarczy. Zakaz cesji wierzytelności, wpisany w okresie międzywojennym do kodeksu cywilnego, współcześnie w opinii wielu prawników i ekonomistów to relikt częściej prowadzący do patologii, niż realnie pomagający handlującym ze sobą stronom.
dodano: 2019-04-24
LUDZIE I FIRMY
Ponad połowa pracodawców w Polsce zgłasza problemy ze znalezieniem pracowników o pożądanych kwalifikacjach – wynika z badania Manpower. Problem będzie się pogłębiał m.in. przez niż demograficzny, otwarcie niemieckiego rynku na pracowników ze Wschodu i rozwój Przemysłu 4.0, który powoduje, że powstają stanowiska wymagające nowych umiejętności. W tej sytuacji firmy muszą się angażować w pozyskanie pracowników już na etapie ich edukacji. Współpraca ze szkołami zawodowymi zapewnia stały dopływ wykwalifikowanej kadry i zabezpiecza przyszły rozwój, a absolwentom pozwala wejść na rynek pracy z konkretną branżową wiedzą i doświadczeniem.
dodano: 2019-04-24
NAUKA
W prestiżowym konkursie TEAMING 2 programu Horyzont 2020 granty w łącznej wysokości 45 mln euro zdobyły trzy projekty zgłoszone przez jednostki naukowe z Polski: Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (projekt SANO), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (projekt ENSEMBLE) i Narodowe Centrum Badań Jądrowych (projekt NOMATEN). Dzięki finansowaniu polscy badacze będą mogli prowadzić zaawansowane badania razem z wiodącymi partnerami zagranicznymi. 
dodano: 2019-04-24
ZARZĄDZANIE
Równość szans w biznesie była tematem przewodnim konferencji „HR 2019. Prawo, inspiracje, narzędzia" organizowanej przez Konfederację Lewiatan w Warszawie. W ramach wydarzenia odbyło się wiele ciekawych wystąpień i dyskusji o tym, co ważne w kwestii różnorodności, luk płacowych, odpowiedzialności pracodawców i wyrównaniu szans na rynku pracy.