Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Środki na promocję swojej marki

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające innowacyjny wyrób lub usługę mogą ubiegać się o środki z Programu Inteligentny Rozwój na działania proeksportowe. W najbliższym konkursie Go to Brand na firmy czekać będzie 200 mln złotych. Środki te będą mogły być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, zakup i organizację powierzchni wystawienniczej, czy działania informacyjne i promocyjne projektu.

– Go to Brand otworzył przed firmami możliwość zaistnienia na nowych rynkach. Liczymy, że nowy konkurs w tym poddziałaniu pozwoli na wsparcie kolejnych przedsiębiorców i przyczyni się do zwiększenia ich obrotów handlowych. Polityka eksportowa oraz wsparcie polskich firm  w celu zwiększenia ich obecności na rynkach zagranicznych zajmuje bowiem ważne miejsce w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Dofinansowanie obejmie udział w ogólnych programach promocji na rynkach perspektywicznych oraz 12 branżowych programach promocji, których lista została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wyniesie:
  • 500 tys. zł – dla jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych;
  • 1 mln zł – dla co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych, branżowego programu promocji lub branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 10 lutego do 13 marca 2017 r.

Jednocześnie do 13 lutego br. w działaniu Go to Brand trwa konkurs na promocję polskich marek w ramach dwóch imprez targowych: targów Hannover Messe oraz wystawy Expo w Astanie.

Ogłoszenie konkursu zostało opublikowane na Portalu Funduszy Europejskich.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju


dodano: 2017-01-12 08:19:54