Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Świat kręci się wokół żywności

Świat kręci się wokół żywności – tak brzmiał temat VII edycji badania opinii #BarometrBayer, przeprowadzonego na zlecenie firmy Bayer przez Kantar Millward Brown w styczniu 2018 r. na 900-osobowej reprezentatywnej próbie Polaków. 1 marca 2018 r. w siedzibie firmy Bayer w Warszawie na specjalnie zwołanej konferencji mogliśmy poznać zarówno jego wyniki, jak i ich interpretacje w wykonaniu ekspertów.Czy grozi nam globalny głód?


Świat przyspiesza. Demografia jest nieubłagana. Obecnie jest nas 7 mld. W ciągu kolejnych 30 lat na Ziemi przybędzie dalszych 3 mld ludzi. To tak, jakby na mapie pojawiły się nowe Chiny i Indie. Jednocześnie na świecie rocznie marnuje się miliard ton żywności.

Receptę na ograniczenie głodu na świecie Polacy widzą w rozwiązaniach systemowych, mających na celu zapewnienie dostępu do wody (87 proc. badanych) i ograniczenie marnotrawienia żywności (83 proc.). Rozwój nauki na rzecz wydajniejszej produkcji rolnej (81 proc.) i upowszechnienie nowej wiedzy na temat uprawy roli (79 proc.) – to kolejne czynniki, które pomogą wyżywić rosnącą populację. Świadomi wagi tych czynników są głównie osoby w grupie lat 35-54 i powyżej 55 lat. Młodsi (18-35 lat) są natomiast sceptyczni co do sposobów przeciwdziałania głodowi i być może grupie osób potrzebne są działania informacyjno-edukacyjne.

Marek Borowski, prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności zaznaczył, że 40 proc. Polaków przyznaje się do wyrzucania żywności, najczęściej są to: chleb, owoce i warzywa, przetwory mleczne i mięsne. Jedzenie jest częściej wyrzucane przez osoby zamożne, które kupują za dużo żywności. Dlatego istotne jest edukowanie społeczeństwa na temat racjonalnych zakupów, gdyż pozbywanie się niezjedzonych produktów jest stratą pieniędzy.

Według prof. Witolda Orłowskiego – z  9 mln ton marnowanej żywności rocznie w Polsce, tylko 2 mln ton wyrzucane jest przez konsumentów, pozostałe 7 mln ton jest niszczone na etapie produkcji i dystrybucji, m.in. poprzez utylizację przeterminowanej żywności przez supermarkety. – Trzeba już dzieciom uświadamiać, że żywność jest dobrem, którego na świecie może zabraknąć – podkreślił profesor, dodając, że młodzi ludzie żyjący w sytuacji nadmiaru żywności często nie rozumieją problemu głodu.

Czy w Polsce zabraknie wody?

Zasoby wodne Polski – w porównaniu z krajami europejskimi – są małe, a nasz kraj jest zagrożony deficytem wody. Obecnie w  Polsce na jednego  mieszkańca przypada ok. 1600 m3 wody rocznie, a w okresach suszy poniżej 1000 m3, podczas gdy na mieszkańca Europy przypada średnio ok. 4500 m3 w ciągu roku.

Z badania wynika, że aż 59 proc. z nas obawia się deficytu wody w naszym kraju; strach ten jest szczególnie duży na wsi (64 proc.). Jedynie 26 proc. respondentów zdaje sobie sprawę z faktu, że zasoby wodne Polski są niższe od średniej europejskiej (przy czym świadomość rośnie z wiekiem). 95 proc. Polaków (przynajmniej umiarkowanie często) podejmuje działania związane z oszczędzaniem wody. Również ta skłonność rośnie wraz z wiekiem. Zarazem dostrzegamy fakt, że w Polsce poprawiła się jakość wody pitnej (64 proc.).

„Bądź ŚWIATOczuły” –
hasło na infografice symbolizuje cel projektu: popularyzację odpowiedzialnych postaw, by zapewnić zrównoważony model życia. W obliczu wyczerpujących się zasobów czy ograniczonego – w wielu miejscach globu – dostępu do wody szczególnie ważna staje się ich ochrona, w tym dbałość o bioróżnorodność. To priorytety spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie zaś celem nr 2 (Zero głodu), nr 6 (Czysta woda i warunki sanitarne), nr 12 (Zrównoważona konsumpcja i produkcja).

Czy rozumiemy zrównoważone rolnictwo?

#BarometrBayer pokazuje, że zaledwie 12 proc. Polaków interesowało się zagadnieniem zrównoważonego rolnictwa. Charakterystyczne, że osoby, które znają to pojęcie, bardzo wysoko oceniają wagę tego zjawiska. Ich zdaniem zrównoważone rolnictwo korzystnie wpływa na ochronę środowiska naturalnego, zdrowie ludzi i jakość produktów.

Chcemy wiedzieć, z jakiego rodzaju upraw pochodzą produkty, które trafiają na nasz stół – szczególnie często sprawdzają to osoby zainteresowane zrównoważonym rolnictwem. Jedynie 13 proc. respondentów nie zwraca na to uwagi. Z drugiej strony – 23 proc deklaruje, że zawsze sprawdza pochodzenie żywności. Jednocześnie ponad 67 proc. respondentów twierdzi, że odżywia się zdrowiej niż wcześniej.  

Oceniamy, że rolnictwo zrównoważone rozwija się w Polsce stosunkowo wolno. Zarazem doceniamy generalny postęp, jaki dokonał się w rolnictwie w ostatnich 20 latach. Ponad 3/4 respondentów zgadza się z tym, że rolnictwo to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. Rozwój rolnictwa jest konieczny, by komfort życia ludzi mógł się poprawiać – tak twierdzi 85 proc. Polaków.

– Wobec wyzwań globalnych; takich, jak wzrost zapotrzebowania na żywność rosnącej populacji, przy jednoczesnym kurczeniu się zasobów naturalnych i zmianach klimatu – rolnictwo powinno stawać się bardziej zrównoważone. Dlatego Bayer propaguje to pojęcie: zarówno wśród rolników, jak i wobec ogółu społeczeństwa – podkreślił Markus Baltzer, prezes firmy Bayer w Europie Środkowej i Wschodniej.Źródło: Bayer. Badanie przeprowadziła firma Kantar Millward Brown na zlecenie Bayer; CAWI, Polska N=900, styczeń 2018. 


dodano: 2018-03-12 07:03:16