Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
„Biała księga” poświęcona Polsce

Z okazji zbliżającej się reklasyfikacji polskiego rynku, 11 maja tego roku FTSE Russell opublikowała „białą księgę” poświęconą Polsce i zorganizowała konferencję “Talking Poland – Charting Success, From Emerging to Developed”. Gospodarzem konferencji była Caroline O’Shaughnessy – Dyrektor Generalna FTSE ds. sprzedaży i marketingu, a w gronie prelegentów znaleźli się:  Arkady Rzegocki, Ambasador Polski w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przedstawiciele polskich domów maklerskich, instytucji rozliczeniowych i firm inwestycyjnych.

Konferencja była skierowana do międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, którzy wykorzystują indeksy FTSE Russell w swoich strategiach inwestycyjnych. Wydarzenie było okazją do podsumowania dynamicznego rozwoju polskiego rynku kapitałowego, który zaowocował awansem ze statusu rynku rozwijającego się do rozwiniętego, zgodnie z klasyfikacją krajów FTSE Russell. Podczas konferencji omówiono najważniejsze zmiany, jakie zaszły w polskiej gospodarce oraz możliwości inwestycyjne związane z reklasyfikacją Polski.

– Bardzo się cieszę, że Polska spełnia już wszystkie restrykcyjne kryteria globalnej klasyfikacji rozwiniętych rynków akcji FTSE Russell, a jej status został potwierdzony przez nasze niezależne komitety doradcze. Polska to pierwszy kraj od niemal dekady, który awansował z rynków rozwijających się do rynków rozwiniętych. To istotne osiągnięcie, a jednocześnie ukoronowanie długofalowych działań Ministerstwa Finansów i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dążeniu do usprawnienia infrastruktury polskiego rynku kapitałowego i wzmocnienia polskiej gospodarki – powiedział Mark Makepeace, Prezes Zarządu FTSE Russell.

– Jesteśmy wdzięczni FTSE Russell za zorganizowanie tego wydarzenia i opublikowanie „białej księgi”. Awans Polski do rynków rozwiniętych daje możliwość zainteresowania nowych inwestorów akcjami polskich spółek i stanowi ogromną szansę dla całego rynku kapitałowego. Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki i atrakcyjna wycena krajowych spółek wraz z dodatnią stopą zwrotu i wysokim poziomem dywidendy, to ważne argumenty dla globalnych inwestorów do inwestowania na naszym rynku. Choć oczywiście jesteśmy dopiero na początku drogi jako rynek rozwinięty – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Dokonując rewizji klasyfikacji FTSE Russell bierze pod uwagę m.in. otoczenie regulacyjne, infrastrukturę, jakość rynku kapitałowego, kształt systemu depozytowo-rozliczeniowego czy rozwój rynku instrumentów pochodnych.

Przekwalifikowanie Polski do rynków rozwiniętych to docenienie rozwoju polskiej gospodarki i naszego rynku kapitałowego oraz ważny krok w jego rozwoju. Polska posiada wszystkie zalety rynków rozwiniętych, m.in. bezpieczeństwo obrotu i usług post-transakcyjnych oraz rozwiniętą infrastrukturę. GPW funkcjonuje w oparciu o nowoczesny system transakcyjny, a spółki notowane na giełdzie spełniają wysokie standardy w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego.

Dzięki przekwalifikowaniu Polska znajdzie się w grupie 25 najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japonia czy Australia. Awans Polski jest pierwszym przypadkiem zakwalifikowania kraju z Europy Środkowo-Wschodniej do tego grona.

Do indeksów FTSE Russell benchmarkują się wiodące światowe fundusze inwestycyjne. Kwalifikacja wiąże się potencjalnie z przesunięciem spółek w ramach indeksów FTSE grupujących spółki z rynków rozwijających się do indeksów spółek z rynków rozwiniętych.


Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Link do strony internetowej zawierającej „białą księgę”.


dodano: 2018-05-14 06:40:52