Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce

26 kwietnia 2018 r. - w Filharmonii Narodowej w Warszawie - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował konferencję „100 lat Ochrony Własności Przemysłowej w Polsce”, która poświęcona została zarówno historycznym aspektom własności przemysłowej w naszym kraju, jak i perspektywom rozwoju systemu ochrony dóbr niematerialnych w najbliższych latach. Wydarzenie to stało się także doskonałą okazję do promocji współczesnych polskich osiągnięć w wielu obszarach życia społecznego, w tym szczególnie w dziedzinie techniki oraz wzornictwa przemysłowego.Udział zarówno przedstawicieli sektora nauki, jak i przedsiębiorców pozwolił na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie różnorodnych aspektów systemu ochrony własności przemysłowej, w tym także sformułowania uwag de lege ferenda dotyczących funkcjonowania i rozwoju tego systemu dla wszystkich przedmiotów własności przemysłowej. Wydarzenie wpisuje się również w program Jubileuszu 100-lecia ustanowienia Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i systemu ochrony własności przemysłowej na ziemiach polskich. Wszystkie inicjatywy realizowane przez Urząd w ramach obchodów Jubileuszu zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Warto dodać, że stuletni jubileusz jest obchodzony z partnerami polskimi i międzynarodowymi, w tym z intensywnym udziałem wszystkich międzynarodowych instytucji ochrony własności przemysłowej, w całej Polsce. Istotniejsze wydarzenia odbywają się we wszystkich miastach wojewódzkich, zaś centralne uroczystości państwowe będą miały miejsce 26 listopada 2018 r. w Warszawie.

    Główne zagadnienia konferencji:
  • Józef Piłsudski - walka o kształt Rzeczypospolitej,
  • Przyszłość systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce,
  • System patentowy w Polsce teraz i za 100 lat,
  • Ochrona polskich oznaczeń geograficznych w XXI wieku,
  • Ochrona znaków towarorych w Polsce - aktualny stan prawny i perspektywy rozwoju,
  • Wzornictwo przemysłowe w Polsce - teraźniejszość i przyszłość,
  • Świadomość znaczenia ochrony własności przemysłowej w polskim społeczeństwie.
W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP udzielił ponad 228 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 61 tysięcy wzorów użytkowych, 24 tysiące wzorów przemysłowych oraz około 300 tysięcy znaków towarowych. Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.
    Rocznie do Urzędu Patentowego RP wpływa w trybie krajowym łącznie około 20 tys. zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Aktualnie na terenie Polski pozostaje w mocy ponad 300 tys. praw wyłącznych, w tym ponad 21 tys. patentów udzielonych w trybie krajowym oraz 46 tys. walidowanych patentów europejskich. 
 
    Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wystawa współczesnych polskich wynalazków i wzornictwa przemysłowego.

Na zdjęciach:

1. Otwarcie konferencji - dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Prezentacja polskiego Triggo - miejskiego pojazdu elektrycznego - samochodu i motocykla w jednym;
3. Uczestnicy panelu „System patentowy w Polsce teraz i za 100 lat”: Grzegorz Rychwalski, Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farnaceutycznego; prof. Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Ewa Dudzic, Phenicoptere Sp.z o.o.; dr Anna Kacprzyk, Infarma Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych; dr Piotr Zakrzewski (moderator), Urząd Patentowy RP;
4. Uczestnicy panelu „Ochrona polskich oznaczeń geograficznych w XXI wieku”: Cezary Łutowicz, projektant biżuterii, Galeria Krzemienia Pasiastego w Sandomierzu; prof. Ryszard Skubisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;   
5. prof. Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków;
6. Katarzyna Lewandowska, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii;
7. Ignacio de Castro, Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej; 
8. prof. Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
9. Marcin Czaja, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
10. Sławomir Tokarski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Komisji Europejskiej;
11. prof. Artur H. Świergiel, Narodowa Rada Rozwoju, Kancelaria Prezydenta RP;
12. dr Dominik Rozkrut, Prezes GUS;
13. prof. Sławomir Łotysz, Instytut Historii Nauki PAN.

Fot. Jerzy Byra
dodano: 2018-04-27 12:41:56