Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
4,9 mld nadwyżki w budżecie państwa


Ministerstwo Finansów podało, że wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło:  •  dochody: 235,0 mld zł, tj. 72,2 %,  •  wydatki: 230,1 mld zł, tj. 59,8 %,  •  nadwyżka: 4,9 mld zł. Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - sierpień 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach.
Dochody

Wg szacunkowych danych w okresie styczeń - sierpień  2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 15,5% r/r.


Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń - sierpień 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach:
    •    dochody z podatku VAT były wyższe o 23,5% r/r (tj. ok. 20,3 mld zł),
    •    dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,1% r/r (tj. ok. 1,8 mld zł),
    •    dochody z podatku PIT były wyższe o 8,3% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł),
    •    dochody z podatku CIT były wyższe o 13,3% r/r (tj. ok. 2,4 mld zł),

Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za okres I-VIII 2017 r. wyniosły 2,9 mld zł, tj. 73,0% planu.


W okresie styczeń - sierpień 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 25,4 mld zł i było niższe o 7,5 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Główny powodem niższego wykonania były czynniki o charakterze jednorazowym.  W lutym oraz lipcu 2016 roku miała miejsce wpłata w kwocie ok. 9,2 mld zł na rachunek dochodów budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie było w 2017 r.
Wydatki

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień 2017 r. wg szacunkowych danych wyniosło 230,1 mld zł tj. 59,8 % planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano porównywalną kwotowo wielkość środków na wydatki – 229,5 mld zł, tj. 62,3 % planu.


Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - sierpień roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 6,9 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń - sierpień br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia. Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń –  sierpień roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS (wykonanie niższe o ok. 5,8 mld zł), co jest spowodowane przede wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń - sierpień 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 
Źródło: Ministerstwo Finansów. Więcej informacji nt. szacunkowych danych znajduje się w dziale Szacunkowe wykonanie budżetu.

dodano: 2017-09-21 08:35:22