Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
5 lat działalności resortu gospodarki

Ministerstwo Gospodarki opublikowało raport poświęcony działaniom resortu w latach 2007-2012. Pochwaliło się w nim swoimi osiągnięciami. We wstępie, wicepremier i minister gospodarki, Waldemar Pawlak podkreślił, że konsekwentne działania, jakie w tym okresie podjął resort skutecznie pomogły w utrzymaniu odpowiedniej dynamiki rozwoju krajowej gospodarki pomimo światowego kryzysu.

Raport zwraca uwagę na wprowadzenie w życie kilkudziesięciu ustaw ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, przyciągnięcie do kraju, dzięki specjalnym strefom ekonomicznym, inwestycji o wartości ponad 82 mld zł, co pozwoliło stworzyć 184 tys. nowych miejsc pracy oraz zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej.

Raport mówi również, że misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki wprowadzanym w przepisach prawa zmianom, takim jak np. zniesienie konieczności uzyskiwania uciążliwych zezwoleń czy licencji, prowadzenie biznesu w Polsce jest coraz łatwiejsze. Na dowód podaje, że zauważają to także zagraniczni inwestorzy, których zainteresowanie lokowaniem kapitału w Polsce systematycznie rośnie. Jak również, że działania resortu na rzecz ułatwień dla biznesu zyskały pozytywną opinię środowisk międzynarodowych. Według rankingu Banku Światowego „Doing Business”, Polska jest krajem najszybciej reformującym swoje przepisy gospodarcze na świecie.
dodano: 2012-11-15 15:53:21