Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
50 mln zł dofinansowania na ochronę własności przemysłowej


6 marca br. PARP rozpoczyna nabór wniosków w ramach I rundy konkursu "Ochrona własności przemysłowej*. Przedsiębiorcy MŚP mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym.


Dofinansowanie może być również przeznaczone na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo. Pula środków w konkursie wynosi 50 mln zł. Wnioski można będzie składać w 6 rundach do 29 listopada 2018 r.  Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie do 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50%.

W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:
  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie PARP. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


dodano: 2018-02-06 07:08:36