Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
50 mln zł z funduszy UE na podnoszenie kompetencji

Ministerstwo Rozwoju uruchamia pilotaż nowej formy wsparcia dla osób chcących podnosić swoje kompetencje. Resort przeznaczył w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, ponad 50 mln zł na pomoc zwrotną (tzn. nieoprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia) dla osób dorosłych z  całego kraju, które chcą skorzystać z kursów lub studiów podyplomowych.Pożyczki będą udzielane przez dwóch operatorów wybranych w konkursie. Fundusz „Pożyczki na kształcenie” realizowany przez Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy z Warszawy oraz Fundusz “Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

– Dotychczasowe programy wsparcia kształcenia ustawicznego opierały się na wspieraniu strony podażowej – dofinansowywaniu konkretnych szkoleń lub wspieraniu działań instytucji szkoleniowych. W ramach obecnego – pilotażowego programu – chcemy przetestować instrument, który odwraca te relacje i wspiera stronę popytową – a więc samych zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach. To oni – potencjalni zainteresowani kształceniem – wybierają sami jakiego rodzaju kształcenie ich interesuje, w jakiej formie, jak długie, i w jakim podmiocie. I to działanie jest wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w formule bezkosztowych pożyczek z możliwością umorzenia kwoty pożyczki – podkreśla wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Fundusz „Pożyczki na kształcenie”

W czerwcu rusza pierwszy projekt wybrany do dofinansowania – Fundusz „Pożyczki na kształcenie” realizowany przez Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy z Warszawy. Zakłada on, że w latach 2017-2020 20 mln złotych zostanie przeznaczonych na pożyczki na cele edukacyjne. Maksymalna wartość indywidualnej pożyczki to 100 tys. złotych, z czego spłata 25% może zostać umorzona.

Fundusz „Pożyczki na kształcenie” skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Wnioskować mogą o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 m-ce. Istotą funduszu jest brak jakichkolwiek dodatkowych kryteriów dla pożyczkobiorców, jak też formy czy tematyki szkolenia lub kursu.

Ministerstwo szacuje, że w latach 2017-20 z pożyczek skorzysta ok. 4000 osób.

Rozpoczęcie naboru wniosków o pożyczkę planowane jest na przełomie sierpnia i września 2017 r. Całość procesu aplikacji i udzielenia, a następnie spłaty pożyczki odbywać się będzie przy zminimalizowanym zaangażowaniu i przy uproszczonych formalnościach po stronie potencjalnego uczestnika projektu. Kluczowym elementem procesu będzie system on-line oraz zdalne i elektroniczne przekazywanie dokumentów, co pozwoli na zapewnienie ogólnopolskiego zasięgu oraz minimalizację efektu wykluczenia ze względu na miejsce zamieszkania.

Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”

Drugi projekt – Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” zostanie uruchomiony w listopadzie br.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju. Informacje na temat programu, startu rekrutacji, etapów oraz zasad będą dostępne na stronie: www.inwestujwrozwoj.pl


dodano: 2017-06-14 07:18:28