Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
6,7 mld zł nadwyżki budżetu państwa po styczniu br.

Wykonanie budżetu państwa w styczniu 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. (po zm.) wg. szacunkowych danych wyniosło: • dochody 37,0 mld zł, tj. 11,4 % • wydatki 30,2 mld zł, tj. 7,9 % • nadwyżka 6,7 mld zł. W ustawie budżetowej zaplanowano 59,3 mld zł deficytu w całym 2017 roku.Dochody budżetu państwa w styczniu 2017 roku

Według szacunkowych danych w styczniu 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 20,3% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe wzrosły w tym okresie o 21,4 % rok do roku.

Wzrost dochodów w stosunku do stycznia 2016 roku odnotowano we wszystkich głównych podatkach:
    •    dochody z podatku VAT były wyższe o 25,3% r/r. (tj. ok. 4,4 mld zł),
    •    dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 17,1% r/r. (tj. ok. 0,8 mld zł),
    •    dochody budżetu państwa z podatku PIT były wyższe o 5,4% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł),
    •    dochody budżetu państwa z podatku CIT były wyższe o 15,0% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł),
Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych za I.2017 wyniosły 0,4 mld zł.

W styczniu 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 1,4 mld zł i było zbliżone do wykonania po styczniu ubiegłego roku.

Wydatki budżetu państwa w styczniu 2017 r.


Wykonanie wydatków budżetu państwa w roku 2017 wg szacunkowych danych wyniosło 30,2 mld zł tj. 7,9% planu. W styczniu 2016 r. przekazano 29,0 mld zł środków na wydatki.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do stycznia roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 2,2 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w styczniu br. - w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia.


Źródło i więcej informacji nt. szacunkowych danych: Ministerstwo Finansów


dodano: 2017-02-21 07:10:03