Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
8 lat sekretarzowania

Próba osobistego podsumowania

Jerzy Mackiewicz
Sekretarz Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w latach 1998-2005

Od ośmiu lat mam zaszczyt uczestniczyć w procesie wyłaniania laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Analiza osiągnięć kandydatów, nominowanych i laureatów tej szczególnej nagrody pokazuje, jak wiele zmieniło się w naszej gospodarce, jak szybko nasi przedsiębiorcy potrafili dostosować się do obowiązujących na świecie standardów.

W świetle pozytywnych przemian, stale zachodzących w naszej gospodarce, niezrozumiały wydaje się panujący w naszym społeczeństwie sceptycyzm i brak wiary w przyszłość. Mam nadzieję, że prezentacja osiągnięć nominowanych i laureatów nagrody te negatywne opinie zmieni, że będzie elementem budowania pozytywnego myślenia, tak potrzebnego do podejmowania kolejnych wyzwań i reform.

    Ósma edycja nagrody jest szczególna, gdyż jest to ostatnia edycja, w której nominowani i laureaci odbiorą wyróżnienia z rąk jej twórcy – Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
     Jest ona szczególna również dla mnie osobiście, bo od samego początku mam zaszczyt pełnić funkcję jej sekretarza.
     Edycja ta skłania mnie do dokonania podsumowania tego, co udało się osiągnąć, do analizy stopnia realizacji celów postawionych przed tym programem.
     Zdając sobie sprawę, że z jednej strony styk polityki i biznesu może rodzić pewne wątpliwości, nieporozumienia, a nawet podejrzenia, z drugiej z konieczności aktywnego uczestnictwa głowy państwa w procesie promocji oraz budowania prestiżu i wiarygodności polskiej gospodarki, polskich firm i polskich produktów, od pierwszej edycji, tj. od 1998 r., gdy Prezydent Aleksander Kwaśniewski ustanowił nagrodę – ustalone zostały jasne i czytelne kryteria oraz zasada obiektywnej i wszechstronnej oceny pretendentów.
     Udało nam się to osiągnąć między innymi dzięki temu, że w Kapitule zasiadają politycy z różnych opcji, naukowcy, przedstawiciele mediów – szanowani ludzie, autorytety, specjaliści w swoich dziedzinach, a wśród uprawnionych do zgłaszania kandydatów są tylko uznane i szanowane instytucje oraz organizacje.

    Jesteśmy dumni, że przez te osiem lat, a więc w stosunkowo krótkim czasie, udało się nam osiągnąć wyznaczony przez Pana Prezydenta cel – wysoką pozycję nagrody, która postrzegana jest jako najbardziej prestiżowe wyróżnienie za osiągnięcia gospodarcze w Polsce.
     Jednocześnie cieszymy się, że w społeczeństwie, środowisku gospodarczym i w mediach – nie tylko w kraju – nagroda, jako jedna z nielicznych, postrzegana jest jako wolna zarówno od wpływów politycznych jak i finansowych.
     Dodatkowy atut, który z pewnością podnosi znaczenie samego wyróżnienia, to ograniczona liczba laureatów. W dotychczasowych siedmiu edycjach wyróżniono zaledwie 55 firm, gospodarstw rolnych, zespołów wynalazczych.
     Cieszę się, że laureaci nagrody, którzy spełnili bardzo ostre kryteria i byli liderami w momencie jej otrzymania, pomimo zachodzenia negatywnych zjawisk, takich jaki między innymi wahania kursu złotego i innych, które miały bezpośredni wpływ na działalność całej gospodarki – udowodnili, że są liderami gospodarczymi, ciągle utrzymują wysoki poziom, stale się rozwijają, a ich pozycja jest silna i trwała. Przykładów ich sukcesów już po otrzymaniu nagrody jest bardzo wiele, nie da się ich wszystkich wymienić.

    Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest z jednej strony formą podziękowania za wkład pracy w unowocześnienie i rozwój polskiej gospodarki tysiącom polskich biznesmenów, menedżerów, inżynierów, pracowników, rolników, wynalazców oraz inwestorów zagranicznych. To ich zbiorowy wysiłek, profesjonalizm, pomysłowość oraz determinacja w realizacji postawionych sobie zadań złożyły się na sukces gospodarczy naszego kraju.
     Z drugiej strony jest bardzo ważnym, a co najważniejsze, skutecznym instrumentem promocji, budowania prestiżu, wiarygodności i zaufania do polskich firm, produktów i całej polskiej gospodarki. Ten ważny cel programu udało się osiągnąć dzięki przychylności mediów, które od samego początku szeroko informowały o idei, kandydatach i laureatach nagrody.
     Mamy nadzieję, że i w tym roku udało się nam nagrodzić najlepszych, a działalność firm, które zostały nominowane, dziś i w przyszłości pozytywnie wpływać będzie na rozwój i pozycję polskiej gospodarki, że tak jak większość dotychczasowych laureatów i nominowanych, również wyróżnieni w tegorocznej edycji właściwie wykorzystają ogromny potencjał, który już udało im się zbudować, że za kilka lat z dumą będziemy mogli chwalić się ich kolejnymi sukcesami, że będą to firmy nie tylko polskiego, ale światowego formatu. A jeżeli nominacja lub Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP im tę trudna drogę ułatwi, będzie to na pewno stanowić ogromną satysfakcję dla Pana Prezydenta, członków Kapituły i wszystkich osób, które z tym programem współpracują.

    A teraz z obowiązku przydzielonej mi roli sekretarza Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP krótkie podsumowanie jej  tegorocznej edycji.
     Tak więc już po raz ósmy Kapituła wyłoniła nominowanych w ośmiu kategoriach: ”Polskie Przedsiębiorstwo”, „Średnie Polskie Przedsiębiorstwo”, „Małe Polskie Przedsiębiorstwo”, „Instytucja Finansowa”, „Inwestycja Zagraniczna”, „Gospodarstwo Rolne”, „Najlepszy Eksporter”, „Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii”.
     Ostatnim etapem tegorocznej edycji będzie wyłonienie laureatów przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego oraz wręczenie 25kilogramowych nagród, zaprojektowanych i wykonanych przez Pracownię Sztuk Plastycznych w Warszawie, które odbędzie się 20 czerwca 2005 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
     Dla Kapituły nie był to wybór łatwy ze względu na dużą liczbę oraz wyrównany poziom kandydatów. Kandydaci oceniani są bardzo wnikliwie z jednej strony według ostrych kryteriów stricte finansowych (m.in. wartość przychodów, eksport, zysk, kapitał własny, zobowiązania, inwestycje), z drugiej – za wysoką jakość produktów i usług, innowacyjność. Kapituła ocenia rozwój, utrzymanie wysokiej pozycji na rynku, stosunek do środowiska naturalnego, działalność charytatywną i społeczną, wpływ na realizację strategicznych celów stojących przed polską gospodarką.

    Wśród tegorocznych 168 kandydatów znalazły się firmy, gospodarstwa rolne i zespoły wynalazcze, reprezentujące wysoki poziom. Wśród nich można było znaleźć zarówno tych, których doskonale znaliśmy wcześniej, czy to z poprzednich edycji nagrody, innych konkursów gospodarczych, czy mediów. Ale byli również kandydaci, którzy do tej pory nie bywali na tak zwanych salonach, którzy w ciszy i spokoju budowali pozycję swoich firm.
     Analiza wniosków oraz porównanie wyników ekonomicznych tegorocznych kandydatów z wynikami sprzed dwóch, trzech czy czterech lat jest bardzo optymistyczne, dowodzi bowiem, że w naszej gospodarce zaczyna dziać się lepiej, że firmy zwiększają produkcję i eksport, tworzą nowe miejsca pracy. Firmy przez te osiem lat same podnosiły sobie poprzeczkę. To, co kiedyś było wyjątkiem, teraz stało się codziennością – wdrażanie systemów zarządzania, już nie dla certyfikatów, ale poprawy organizacji pracy i kontroli, podnoszenie kwalifikacji pracowników, inwestycje w najnowocześniejsze technologie, dbałość o środowisko naturalne. Nasze firmy śmiało zdobywają rynki nie tylko Europy, ale i świata – a zwycięzcami na tym trudnym „polu walki” coraz częściej są nie tylko duże spółki, ale i średnie, a nawet małe firmy z polskim kapitałem.            
     A jeszcze rok temu, przed wejściem do Unii, mieliśmy obawy, czy nasze firmy poradzą sobie z unijną konkurencją. Dzisiaj, w pierwszą rocznicę członkostwa, łatwo zauważyć, że polskie firmy pozbyły się kompleksów i potrafią z powodzeniem konkurować na trudnym wspólnym rynku. Dowodem na to, jak świetnie sobie radzą jest wzrost eksportu, a co więcej, jego rentowności w 2003–2004 r. Warto także podkreślić, że duża część towarów z Polski trafia na wymagające rynki państw wysoko rozwiniętych.
     I już ostatnia refleksja związana z VIII edycją nagrody. Dziwi nas bardzo, mając na uwadze wzrost eksportu, mała liczba kandydatów zgłoszonych w kategorii „Eksporter” – zaledwie 15. Natomiast cieszy, w porównaniu z latami ubiegłymi, fakt zgłoszenia rekordowej liczby opracowań – 24, w bardzo trudnej kategorii „Wynalazek w dziedzinie produktu i technologii”.
(czerwiec 2005)

dodano: 2012-01-09 09:50:54