Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Agrobiznes w blasku szabel

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiębiorca RP – zorganizowanego po raz 27. przez redakcję AGRO – odebrali 29 listopada br. swoje szable i buzdygany w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie. Organizatorami Gali Agrobiznesu byli: Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Rektor SGGW i Redakcja AGRO. Gala została poprzedzona VII Konfrontacjami "Drogi do AgroSukcesu", czyli spotkaniami wybitnych praktyków ze studentami i naukowcami wybranych wydziałów SGGW.Podczas uroczystości m.in.: podsumowano 27. edycję konkursu Agroprzedsiębiorca RP i wręczono buzdygany i szable oficerskie jego laureatom, nagrodzono najlepsze gospodarstwa agroturystyczne w kraju uczestniczące w konkursie "Kwatery na Medal 2017", wręczono Honorowe Odznaki "Zasłużony dla Rolnictwa" oraz Świadectwa Wierzytelności Czynienia Dobra Ogólnego. W Konkursie Agroprzedsiębiorca RP, prowadzonego przez redakcję Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub laureatów uhonorowano w 3 kategoriach: Wybitny Agroprzedsiębiorca RP, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP i Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP. Ich wspólnym mianownikiem jest wyłanianie, wyróżnianie i nobilitowanie przedstawicieli szeroko rozumianej przedsiębiorczości rolno-agrobiznesowej oraz ludzi szczególnie zasłużonych w obsłudze polskiego rolnictwa i agrobiznesu.

Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konkurs Agroprzedsiębiorca RP 2017 objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego, Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współgospodarzem całego agrowydarzenia były władze SGGW.

Galę zaszczycili szefowie centralnych instytucji związanych z rolnictwem, posłowie i senatorowie oraz radcy rolni ambasad Holandii, Francji i Stanów Zjednoczonych. Współgospodarzem agrowydarzenia były władze SGGW.  

Nagrodami w poszczególnych kategoriach są: buzdygany, oznaki władzy pułkownikowskiej (Wybitny Agroprzedsiębiorca RP);  szable oficerskie (Wzorowy Agroprzedsiębiorca i Zasłużony Promotor Agrobiznesu). Laureaci otrzymali także dyplomy uznania od organizatorów oraz imienne listy gratulacyjne od Honorowych Patronów konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2017. Wszystkie te wyróżnienia osobiście wręczali  – Krzysztof Jurgiel, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Laureatami w poszczególnych kategoriach konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2017 zostali:

W kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2017
 • Wojciech Bednarczuk - właściciel 300-hektarowego gospodarstwa ogrodniczego, także prezes i główny udziałowiec dwóch spółek, w tym Greengrow w Wikrowie oraz prezes i udziałowiec dwóch grup producenckich w woj. warmińsko-mazurskim.
 • Grzegorz Gańko - prezes zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, woj. mazowieckie.
 • Teresa Kośmicka - prezes Zarządu Spółdzielni Produkcyjnej Agrofirma w Skórzewie, woj. wielkopolskie.
 • Monika Siecińska-Jaworowska - prezes rodzinnej firmy Suempol w Bielsku Podlaskim w woj. podlaskim.
 • Józef Sztorc - właściciel Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego „Tarel” w Woli Rzędzińskiej w woj. małopolskim.
W kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2017
 • Ryszard Błaszkiewicz  – współwłaściciel wraz z żoną  Danutą – gospodarstwo rolne w Rakowie.
 • Michał Gąsiorek – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowym AGROPOL w Sokołowie.
 • Paweł Krzemiński – BIN w Aleksandrowie Kujawskim.
 • Leonard Murawiec i Andrzej Krzemiński – Damix w Rypinie.
 • Zbigniew Nowiński – Składnica Opałowa i Przemysłowa Agromax w Brodnicy.
 • Grażyna i Andrzej Remisiewicz – właściciele firmy TRANS-ROL z Kruszewo-Wypychy.
 • Igor Szamiłow, pochodzący z Rosji, od kilkunastu lat w Polsce  – ferma drobiu SEDKOR w Rakowie.
 • Marzena i Janusz Zalarscy – właściciele firmy Przetwórstwo Mięsne „Płatek” w Nowej Wsi Szlacheckiej.
W kategorii Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2017
 • Krzysztof Figut – starosta łowicki.
 • Stanisław Kacperczyk i Piotr Malicki – współkierują Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych w Radzikowie.
Część konkursową zakończyło wręczenie Honorowych Odznak „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela oraz uhonorowanie kilkunastu osób Świadectwem Wierzytelności Czynienia Dobra Ogólnego, nadawanym od 2008 r. przez redakcję AGRO i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub osobom, którzy mają serce dla innych, którzy spieszą z pomocą ludziom będącym w potrzebie.

Uroczystość wzbogacił artystycznie Zespół Pieśni i Tańca Blichowiacy z Łowicza Blicha, kultywujący od 1948 r. zwyczaje, obrzędy i tradycje regionu łowickiego. Zespół działa przy Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Po zakończeniu Gali miał miejsce bankiet z rozlicznymi atrakcjami: kulinarnymi, muzycznymi i „andrzejkowymi”.


Fot. Arkadiusz Chorąży, Wiesław Sumiński


dodano: 2017-12-11 07:18:26