Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Agrobiznesmeni po raz 26. w blasku szabel


W Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w Warszawie (Galeria Porczyńskich) odbyła się we wtorek, 6 grudnia br., XXVI Gala Konkursu  Agroprzedsiębiorca RP 2016. Wyróżnienia wręczono w 3 kategoriach: Wybitny Agroprzedsiębiorca RP, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP i Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP. Ich wspólnym mianownikiem jest wyłanianie, wyróżnianie i nobilitowanie przedstawicieli szeroko rozumianej przedsiębiorczości rolno-agrobiznesowej oraz ludzi szczególnie zasłużonych w obsłudze polskiego rolnictwa i agrobiznesu.
Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konkurs Agroprzedsiębiorca RP 2016 objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego, Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nagrodami w poszczególnych kategoriach są: buzdygany, oznaki władzy pułkownikowskiej (Wybitny Agroprzedsiębiorca RP);  szable oficerskie (Wzorowy Agroprzedsiębiorca  i Zasłużony Promotor Agrobiznesu). Laureaci otrzymali także dyplomy uznania od organizatorów oraz imienne listy gratulacyjne od Honorowych Patronów konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2016. Wszystkie te wyróżnienia osobiście wręczali Honorowi Patroni konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2016 – Zbigniew Babalski, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego.Laureatami w poszczególnych kategoriach konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2016 zostali:

W kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2016

Mirosław Grzęda – prezes Zarządu i udziałowiec firmy farmaceutycznej Biowet--Puławy Sp. z o.o., zatrudniającej 170 pracowników. Z wykształcenia lekarz weterynarii. Po ukończeniu studiów na lubelskiej AR (1967), swoją karierę związał z ówczesnymi Zakładami Biowet Puławy, znanym i cenionym w Polsce producentem leków weterynaryjnych. Przez 11 lat kierował oddziałem wytwarzającym szczepionki, w tym przeciwko różycy oraz ospodyfterii kur i indyków, a także surowice odpornościowe przeciwko schorzeniom psów i zwierząt futerkowych. Od 1980 r. pełnił funkcję dyrektora ds. produkcji, inspirując i rozwijając wynalazczość wśród pracowników (liczne  nagrody naukowe), by w 1991 r. – po wygraniu konkursu – objąć stanowisko dyrektora naczelnego państwowych zakładów Biowet. Był inicjatorem i organizatorem prywatyzacji firmy poprzez akcjonariat pracowniczy.  Biowet pod jego kierownictwem (prezesem był do 2007 r., do czasu przejścia na emeryturę) stał się nowoczesnym przedsiębiorstwem, dostosowującym swoje produkty do wymagań europejskich. Po 3 latach nieobecności, na prośbę załogi Biowetu-Puławy wrócił, by odzyskać należną pozycję tej wielce zasłużonej dla krajowej branży weterynaryjnej firmie. Mirosław Grzęda jest autorem 16 leków.Tadeusz Leśniewski – Właściciel Gospodarstwa Rolnego w Cochu k. Piły. Gospodarstwo o pow. ok. 1800 ha prowadzi wraz z żoną Marią, córką Ewą i synem Przemysławem. Specjalizuje się w uprawie materiału siewnego zbóż oraz zbóż konsumpcyjnych i rzepaku oraz zatrudniającego kilkunastu pracowników. W gospodarstwie produkuje się rocznie ok. 2 tys. ton materiału siewnego zbóż, pozostałą część produkcji stanowią zboża konsumpcyjne oraz rzepak. Gospodarstwo, którego chlubą jest – odrestaurowany  w l. 1998-1999 – pałac w Cochu, w uznaniu za swoje wysokie osiągnięcia gospodarcze było wielokrotnie nagradzane i wyróżniane, m.in. w konkursach: Złota Wiecha 1983 i 2001, Rolnik Farmer Roku 2000, AgroLiga 2001 oraz Wielkopolski Rolnik Roku 2010 i 2012. Tadeusz Leśniewski szczyci się posiadaniem tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2013.

W kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2016

Wojciech Bury – Właściciel firmy BURY - Maszyny Rolnicze w Woźniakowie.
Jan Dobies i Marek Odzioba – Współwłaściciele PHB „ABC” Sp.J. w Mostach.
Jacek Hermanowicz – Członek Zarządu firmy Fosfan SA w Szczecinie.
Jerzy Just – Współwłaściciel firmy SemCo w Śmiłowie.
Ryszard Kruziński – Właściciel Gospodarstwa Rolnego w Okoninie.
Eliza Linka – Właścicielka Gospodarstwa Drobiarskiego w Wilczynie.
Hubert Linka – Właściciel Gospodarstwa Drobiarskiego w Wilczynie.
Roman Napierała – Właściciel Gospodarstwa Rolnego w Szczepankowie.
Stanisław Pietruszyński – Prezes Agrocentrum Sp. z o.o. w Grajewie.
Adam Pietruszyński – Prezes Grupy Agrocentrum Sp. z o.o. w Łomży.
Leszek Siatka – Prezes firm Pomot i Progres w Chojnie.
Ryszard Sułkowski – Właściciel firmy „Stolarstwo-Tartacznictwo” w Bolkowie.
Sylwia Wawrzyńczyk i Zdzisław Wawrzyńczyk – Współwłaściciele
Gospodarstwa Specjalistycznego – Uprawa Warzyw Gruntowych w Nowym Miasteczku.W kategorii Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2016

Sławomir Białkowski – Wójt Gminy w Zakrzewie.
Prof. Grzegorz Skrzypczak –  Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w l. 2008-2016.Część konkursową zakończyło wręczenie: zaległych Medali 25-lecia konkursu Agroprzedsiębiorca RP, Honorowych Odznak „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz pucharu „Ludzie Agrosukcesu 2016”, który otrzymali Grażyna i Andrzej Remisiewicz, właściciele firmy Trans-Rol z Podlasia.Uroczystość wzbogacił artystycznie Zespół Pieśni i Tańca ŁANY Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Organizatorem konkursu jest Redakcja miesięcznika AGRO, którego wydawcą jest Elżbieta Wawreniuk, a redaktorem naczelnym Leon Wawreniuk.
Konkurs Agroprzedsiębiorca RP ma na celu uhonorowanie, nobilitację i promocję najlepszych polskich agroprzedsiębiorców, rolników i przedstawicieli szeroko rozumianej obsługi gospodarki żywnościowej. Rozgrywany jest w kategoriach: Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP, Zasłużony Promotor Agrobiznesu, Wybitny Agroprzedsiębiorca RP, Wybitny Promotor Agrobiznesu oraz Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP. Nagrodami w konkursie są: szable oficerskie, buzdygany i szyszaki. Laureaci odbierają je przechodząc pod honorowym szpalerem szablowym utworzonym przez dotychczasowych laureatów. W tej edycji pod dowództwem Patryka Kosińskiego z Grupy Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Sochaczewa. Fot. Jerzy Byra


dodano: 2016-12-06 17:47:49