Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Agroprzedsiębiorcy zbratani z nauką

Zanim 29 listopada 2019 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uhonorowano laureatów XXIX edycji Konkursu Agroprzedsiębiorca RP –  galę agrobiznesu poprzedziły IX Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”, które odbyły się w ramach nieformalnej AgroAkademii Umiejętności Praktycznych AgroBiznesKlubu.Na Gali XXIX edycji Konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2019 pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego
uhonorowano laureatów konkursu, prowadzonego przez redakcję Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO; wręczono Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz podsumowano ranking AgroKlasa ODR 2019. Współgospodarzem agrowydarzenia w Auli Kryształowej SGGW były władze SGGW, które reprezentowali: rektor - prof. dr hab. Wiesław Bielawski, prorektor ds. dydaktyki - prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prorektor ds. rozwoju - prof. dr hab. Kazimierz Banasik, kanclerz - dr. inż. Władysław Skarżyński.XXIX Galę Agrobiznesu poprzedziły IX Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu” – na wybranych 6 wydziałach SGGW wybitni praktycy, rolnicy i agroprzedsiębiorcy oraz kreatorzy polityki rolnej dzielili się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem ze  studentami i kadrą pedagogiczną SGGW.

Wspólnym gościem Wydziału Żywienia Człowieka i Wydziału Technologii Żywności był Lech Krukowski, zdobywca tytułu Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2012, twórca i właściciel firmy Victoria Cymes w Wałczu (woj. zachodniopomorskie), specjalizującej się w produkcji wysokiej jakości syropów zagęszczonych, świeżych soków, napojów, wody i musztardy. Victoria Cymes jako pierwsza firma w Polsce wdrożyła produkcję soków tłoczonych na zimno i utrwalanych metodą  HPP. I to ta technologia skupiła głównie uwagę i żywą dyskusję licznie zgromadzonej kadry naukowej i studentów, z dziekanami wydziałów na czele: prof. dr hab. Jadwigą Hanułką i dr hab. Rafałem Wołosiakiem oraz dyrektorem Instytutu Nauk o Żywności prof. dr hab. Mirosławem Słowińskim.Na zdjęciu uroczyste podsumowanie IX Konfrontacji „Drogi do AgroSukcesu”, w budynku Sali Senatu Rektoratu, którego gospodarzem był Jego Magnificencja Rektor SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski. Uczestniczyli w nim dziekani wydziałów, na których odbywały się konfrontacje, wybitni praktycy agrobiznesu, którzy dzielili się swoją wiedzą ze studentami i kadrą naukową oraz prowadzący te spotkania, na czele z ich pomysłodawcą, Leonem Wawreniukiem, redaktorem naczelnym  miesięcznika „Agro”. F.ot. JB

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych głos zabrał gospodarz agrowydarzenia, rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski. Zaraz po wystąpieniu nastąpiła ceremonia wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie Agroprzedsiębiorca RP, rozgranym w tym roku w 4 kategoriach.W kategorii Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów oraz Promotor Agrobiznesu Wszech Czasów RP – nagrodą był szyszak, czyli hełm husarski. W kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca i Zasłużony Promotor Agrobiznesu – nagrodą była tradycyjnie szabla oficerska. Laureaci otrzymali także dyplomy uznania od organizatorów oraz imienne listy gratulacyjne od Honorowego Patrona konkursu Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Wraz z ministrem nagrody wręczał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.Laureaci w kategorii Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP:


Czesław Cieślak - prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole; Teresa Kośmicka - prezes Zarządu Spółdzielni Produkcji Rolnej Agrofirma w Skórzewie: Tadeusz Łuczak - twórca i współwłaściciel rodzinnej  firmy A-Lima-Bis w Środzie Wielkopolskiej; Józef Szymkowiak - twórca i współwłaściciel rodzinnej Grupy Gospodarstw Drobiarskich w Dębienku.

Laureaci w kategorii Promotor Agrobiznesu Wszech Czasów RP:

Waldemar Broś - od 2009 r. prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek  Rewizyjny w Warszawie; Wiktor Kolbowicz - prezes od 37 lat Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku.

Laureaci w kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2019

Leszek Galemba - właściciel 250-hektarowego rodzinnego Gospodarstwa Rolnego Kiełczew Smużny Czwarty; Piotr Makowski - właściciel blisko 100-hektarowego rodzinnego Gospodarstwa Rolnego w Linnem; Dorota McKeen - prezes firmy MCKEEN BEEF SH w Linne; Paweł Marciniak - prezes firmy MCKEEN BEEF CP w Liskowie;  Janusz Mojak - prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Bieluch w Chełmie; Grażyna, Jana i Cezary Rokiccy - rodzice i syn, właściciele 15-hektarowego specjalistycznego gospodarstwa sadowniczego pn. „Sad Rokicki” w Białej Rawskiej; Elżbieta i Michał Skłodowscy - twórcy i właściciele firmy Skłodowski Sp.J.

Laureat w kategorii Zasłużony Promotor Agrobiznesu 2019

Dr Roman Warzecha - kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie.

Po wręczeniu laureatom głównych nagród konkursowych w postaci szyszaków i szabel miała miejsce jeszcze jedna spektakularna ceremonia. Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta wręczył na ręce Prezydenta Stowarzyszenia AgroBiznesKlub, Macieja Paradowskiego Flagę Państwową. Flaga RP, niezwykle prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane stowarzyszeniu przez Prezydenta RP w uznaniu i docenieniu działalności na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa.

Ważnym elementem gali było również przyznanie i wręczenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wielu rolnikom Honorowych Odznak „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaczenia otrzymali: Chowańska Jolanta, Czerniakiewicz Marek, Dąbrowska Danuta, Dąbrowska Krystyna, Fiedorczuk Elżbieta, Galemba Jolanta, Grabowski Wiesław, Gryciuk Barbara, Grygoruk Ewa. Januszczak Marcin, Klimczak Witold, Kmak Dariusz, Lewczuk Alina, Makowska Beata, Niestoruk Iwona, Niewińska Halina Oksztulski Rafał, Panak Ewa, Pietrusewicz Mirosław, Popławska Barbara, Pychnier Taisa, Radzikowska-Cymerska Monika, Siebiesiewicz Elżbieta, Skłodowska Elżbieta, Sojko Tamara, Steciuk Anna, Szumeluk Lucyna, Wasiluk Jolanta, Wiatr Grażyna, Wójcik Bogumił, Zaremba Halina, Zdrojkowska Zofia.
Na gali podsumowano także ranking AgroKlasy ODR 2019. W jego wyniku zostały wyróżnione najciekawsze artykuły ukazujące się w poszczególnych czasopismach, wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego i następnie udostępnianych za pośrednictwem miesięcznika AGRO ogólnopolskiej publiczności.Galę zakończyły podziękowania, puchary i upominki wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji 29. już edycji konkursu Agroprzedsiebiorca RP i 9. konfrontacji Dróg do AgroSukcesu. Zwieńczył agrowydarzenie poczęstunek przy śpiewie podlaskiej kapeli Kompania Męska.
dodano: 2019-12-09 19:25:13