Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Aktualizacja programu konwergencji

25 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Finansów Program konwergencji - Aktualizacja 2012.

     W corocznej aktualizacji Programu konwergencji przedstawiono średniookresowe prognozy sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych.
     W pierwszej kolejności celem rządu jest zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 r., a następnie kontynuowanie konsolidacji fiskalnej i osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w 2015 r. Istotne jest także zapewnienie stabilności finansów publicznych oraz trwałej równowagi sektora instytucji rządowych i samorządowych przez stabilizującą regułę wydatkową obejmującą cały sektor. Jej efektem będzie zmniejszanie deficytu sektora (w średnim okresie) do poziomu ok. 1 proc. PKB. Szacuje się, że państwowy dług publiczny w 2012 r. będzie niższy niż w roku ubiegłym i wyniesie 50,5 proc. PKB. Przyjmuje się też, że relacja ta spadnie poniżej 50 proc. w 2013 roku.
     W dokumencie prognozuje się że w 2012 roku deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 2,9 proc. PKB i zostanie obniżony do 0,9 proc. PKB w 2015 r. Osiągnięcie założonego celu PKB w 2015 r. będzie wynikiem obniżenia wydatków.
     Ministerstwo Finansów prognozuje, że realny wzrost PKB w 2012 r. wyniesie 2,5 proc., w 2013 - 2,9 proc. Dochody państwa będą więc niższe. W 2012 r. mają sięgnąć 39,6 proc. PKB, a w przyszłym 38,7 proc. PKB. Jak wynika z prognoz inflacja w 2012 r. utrzyma się na wysokim poziomie i wyniesie 4 proc. Jest to związane ze zwiększeniem jej poziomu pod koniec 2011 roku, w którym wyniosła 4,3 proc. m.in. na skutek deprecjacji kursu złotego. Stopa bezrobocia (liczona według metodologii unijnej) wzrośnie do 9,9 proc, z 9,7 proc. w ubiegłym roku.


dodano: 2012-04-26 15:52:01