Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Aktualności
HARMONOGRAM
realizacji jubileuszowej, V edycji konkursu
o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2016


1. Do 31 października 2016 r. - rekomendacja kandydatów przez zaproszone do składania zgłoszeń instytucje, organizacje i media.

2. Do 21 grudnia 2016 r. - weryfikacja zgłoszeń i potwierdzanie przez organizatora udziału w konkursie
kandydatów rekomendowanych przez instytucje, organizacje i media.

3. Do 15 lutego 2017 r. - nominowanie przez Kapitułę
po trzech kandydatów do nagrody w każdej z czterech kategorii konkursowych.

4. W marcu 2017 r. - uroczysta gala, ogłoszenie spośród nominowanych laureatów Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU 2015 oraz wręczenie nagród i wyróżnień.
W związku z inauguracją jubileuszowej, V edycji konkursu o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2016
organizatorzy wyjaśniają budzące wątpliwości zapisy regulaminu, które w poprzednich edycjach zgłaszały instytucje i organizacje zaproszone do zgłaszania i rekomendowania kandydatów do Nagrody.

1.
Pkt. 58. Regulaminu mówi, że Kandydaci zgłoszeni do udziału w Konkursie, którzy potwierdzą swoje w nim uczestnictwo mogą w oświadczeniu do wniosku złożyć chęć zakupu pakietu promocyjnego.

Pytanie: czy zgłoszeni kandydaci mogą, ale nie muszą dokonać zakupu pakietu informacyjnego? Mogą, ale nie muszą!

2.
Pkt. 59. Regulaminu mówi, że Kandydat, którzy potwierdził udział w Konkursie i oświadczył chęć zakupu pakietu promocyjnego
i któremu w wyniku prac Kapituły zostanie przyznany tytuł Nominowany/Laureat Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w kategoriach: Przedsiębiorca, Firma i Produkt może maksymalnie za 10 tys. zł + VAT dokonać zakupu pakietu promocyjnego.
    a) Wartość świadczonego przez organizatora pakietu promocyjnego wynosi w ciągu roku minimum 100 tys. zł.

Pytanie: w którym momencie zainteresowany dokonuje płatności? – jako nominowany, czy jako laureat? Jeśli jako kandydat potwierdzi udział w konkursie i zadeklaruje chęć zakupu pakietu promocyjnego to ponosi opłaty po przyznaniu tytułu Nominowanego lub Laureata.

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, proszę o wyjaśnienie, czy kandydaci nominowani do Nagrody w kategorii Przedsiębiorca, Firma i Produkt, którzy potwierdzą udział w konkursie i którym w wyniku prac Kapituły zostanie przyznany tytuł Laureata Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU mogą, ale nie muszą ponosić opłat w wysokości 10 tys. zł + VAT? A w związku z tym, jaki wpływ na decyzje Kapituły może mieć fakt wykupienia lub nie pakietu promocyjnego i licencji?
Fakt wykupienia lub nie pakietu promocyjnego przez nominowanych nie ma wpływu na decyzje Kapituły. Kandydaci deklarują chęć wykupienia pakietu lub nie w oświadczeniu podczas potwierdzania przez organizatora ich udziału w konkursie. Przy czym kwota 10 tys. za pakiet promocyjny obejmuje optymalne wykorzystanie zawartych w nim składowych, czyli całorocznej, szerokiej promocji na łamach magazynu i portalu "Prestiż - relacje gospodarcze". To Kandydat potwierdzając udział w Konkursie decyduje w składanym wniosku i oświadczeniu o chęci lub nie wykupienia pakietu w podanej wysokości, mniejszej lub wcale. Jeśli zadeklaruje zakup pakietu promocyjnego, jego wielkość jest uzgadniana po nominacji.
3.
Czy kandydaci nominowani do Nagrody w kategorii Wynalazca, Polityk, którzy potwierdzą udział w konkursie i którym w wyniku prac Kapituły zostanie przyznany tytuł Laureata Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU ponoszą jakieś opłaty? Nie ponoszą żadnych opłat!