Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Aktualności
W związku z pytaniami instytucji i organizacji zaproszonych do zgłaszania i rekomendowania kandydatów do Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU organizatorzy wyjaśniają budzące wątpliwości zapisy regulaminu:

1.
Regulamin mówi, że opłata obowiązuje wyłącznie w przypadku zakupu pakietu promocyjnego i że o wykup pakietu mogą ubiegać się wyłącznie Nominowani i Laureaci Nagrody w kategorii Przedsiębiorca, Firma i Produkt.

Pytanie: czy zgłoszeni w tych kategoriach kandydaci mogą, ale nie muszą dokonać zakupu pakietu promocyjnego? Mogą, ale nie muszą! Kandydaci zgłoszeni do udziału w Konkursie, którzy potwierdzą swoje w nim uczestnictwo deklarują taką chęć w oświadczeniu do wniosku potwierdzającego udział w Konkursie.

2.
Regulamin mówi, że Kandydat, który potwierdził udział w Konkursie i oświadczył chęć zakupu pakietu promocyjnego – i któremu w wyniku prac Kapituły zostanie przyznany tytuł Nominowany/Laureat Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU w kategoriach: Przedsiębiorca, Firma i Produkt – może dokonać zakupu pakietu promocyjnego.

Pytanie: w którym momencie zainteresowany dokonuje płatności? – jako nominowany, czy jako laureat? Jeśli jako kandydat potwierdzi udział w konkursie i zadeklaruje chęć zakupu pakietu promocyjnego to ponosi uzgodnione opłaty po przyznaniu tytułu Nominowanego lub Laureata.

3.
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, proszę o wyjaśnienie, czy kandydaci nominowani do Nagrody w kategorii Przedsiębiorca, Firma i Produkt, którzy potwierdzą udział w konkursie i którym w wyniku prac Kapituły zostanie przyznany tytuł Laureata Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU mogą, ale nie muszą dokonać zakupu pakietu promocyjnego? A w związku z tym, jaki wpływ na decyzje Kapituły może mieć fakt wykupienia lub nie pakietu promocyjnego?

Fakt zakupu na TAK lub NIE pakietu promocyjnego przez nominowanych nie ma wpływu na decyzje Kapituły. Kandydaci deklarują chęć zakupu pakietu na TAK lub NIE w oświadczeniu podczas potwierdzania przez organizatora ich udziału w konkursie. Przy czym pakiet promocyjny obejmuje wykorzystanie wszystkich zawartych w nim składowych, czyli całorocznej, szerokiej promocji na łamach magazynu i portalu "Prestiż - relacje gospodarcze", opisanej w Ofercie zakupu pakietu promocyjnego. To Kandydat potwierdzając udział w Konkursie decyduje w składanym wniosku i oświadczeniu o chęci na TAK lub NIE zakupu pakietu w oferowanej wysokości, mniejszej lub wcale. Jeśli zadeklaruje zakup pakietu promocyjnego, jego wielkość jest uzgadniana po nominacji.

4.
Czy kandydaci nominowani do Nagrody w kategorii Wynalazca, Polityk, którzy potwierdzą udział w konkursie i którym w wyniku prac Kapituły zostanie przyznany tytuł Laureata Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU ponoszą jakieś opłaty? Nie ponoszą żadnych opłat!