Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Aktywa rezerwowe Polski w czerwcu 2016 r.

Narodowy Bank Polski opublikował 7 lipca dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec czerwca br. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 99,2 mld EUR i był o 2,1 mld wyższy niż na koniec maja. Podwyższył się również stan rezerw wyrażony w dolarach – o 2,3 mld USD do poziomu 110,3 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Źródło: NBP


dodano: 2016-07-08 07:25:27