Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Aktywność inwestorów na GPW w listopadzie 2016 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyniosła w listopadzie 2016 r. 18,6 mld zł, czyli o 21,6% więcej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń1  wzrosła rok do roku o 21,8%, do poziomu 18,0 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła poziom 900,1 mln zł, najwyższy od marca 2014 r. Średnia dzienna liczba transakcji w ramach arkusza zleceń wyniosła 73,6 tys. szt., czyli o 7,7% więcej niż w listopadzie 2015 r.

Na rynku NewConnect odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 46,5% rok do roku. Łącznie wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym w listopadzie 2016 r. wyniosła 105,9 mln zł, a w ramach arkusza zleceń – 89,4 mln zł.

W listopadzie 2016 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 677,7 tys. szt., 
o 28,2 % więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 348,7 tys. szt., co oznacza wzrost o 14,7% wobec listopada 2015 r. Odnotowano także istotny wzrost wolumenu obrotu pozostałymi kontraktami terminowymi. W przypadku kontraktów na akcje wyniósł on +64,9% rdr (wolumen w listopadzie 2016 r. – 158,1 tys. szt.), a w przypadku kontraktów walutowych +52,3%, do poziomu 128,4 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec listopada 2016 r. 80,6 mld zł, co oznacza wzrost o 18,8% rok do roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 40,0%, do poziomu 221,2 mln zł. 
Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w listopadzie 2016 r. 49,2 mld zł i była o 7,8% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w listopadzie 2016 r. 15,8 TWh, o 185,9% więcej niż rok wcześniej, przy czym najistotniejszy wzrost odnotowano na rynku terminowym, gdzie wolumen obrotu osiągnął poziom 12,3 TWh (+231,3% rdr). Z kolei łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w listopadzie 2016 r. wyniósł 9,8 TWh, czyli o 60,5% mniej niż rok wcześniej. 
Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")2 na rynkach spot i terminowym wyniósł 3,4 TWh co oznacza spadek o 10,0% w stosunku do listopada 2015 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wyniósł w listopadzie 2016 r. 55,3 ktoe3 .

Kapitalizacja 435 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec listopada 2016 r. wyniosła 526,7 mld zł (118,7 mld EUR). Łączna kapitalizacja 488 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW na koniec listopada tego roku to 1008,9 mld zł (227,3 mld EUR).
Na Głównym Rynku GPW, w listopadzie, inwestorzy powitali spółki: ARTIFEX MUNDI z ofertą 99,4 mln zł oraz BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH z ofertą 20,3 mln zł.

Na rynku NewConnect, w listopadzie zadebiutowały: T-BULL, której oferta wyniosła ponad 6,89 mln zł. oraz 71MEDIA z ofertą 0,75 mln zł.W listopadzie 2016 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.1 transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych.
2 świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane , notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe - tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg;)
3 ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe


Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pldodano: 2016-12-05 08:10:50