Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Analizy należności


Uzyskanie wiarygodnych danych o aktualnej sytuacji w branży to dla firmy połowa sukcesu. Program Analiz Należności Euler Hermes to wyjątkowe narzędzie pozwalające śledzić bieżącą sytuację kontrahentów bądź potencjalnych kontrahentów 24 godziny na dobę.


Uczestnicy Programu Analiz Należności otrzymują dostęp do aktualnej i rzetelnej bazy danych tworzonej dzięki ciągłemu gromadzeniu i konsolidowaniu informacji z rynku. Baza
Euler Hermes zawiera dane o 3,5 milionach podmiotów. Rocznie pozyskuje raporty dotyczące ponad 250 tysięcy firm. Funkcjonujący obecnie model Analiz powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeń finansowych, a przez lata został pozytywnie zweryfikowany przez Uczestników Programu.

W Programie Analiz Należności
Euler Hermes udostępnia szereg analiz oraz innych informacji dotyczących aktualnych jak i potencjalnych kontrahentów, oto niektóre z nich:
 • Rating
 • Wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI) - jest to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o udzielnie kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi. Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, liczba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta.
 • Tempo spłaty zobowiązań – wskaźnik ten pozwala sprawdzić, jaka jest skłonność, bądź zdolność danej firmy do terminowego regulowania zobowiązań płatniczych. Przedstawione wartości to dni po ustalonym terminie płatności.
 • Termin płatności -  średni termin płatności udzielony firmie przez branżę oraz pozostałych uczestników programu.
 • Historia płatności - w formie tabeli przedstawiamy rozkład przeterminowanych zobowiązań płatniczych w przedziałach czasowych w danym miesiącu. Dodatkowo zawiera informację o istnieniu należności przed terminem płatności oraz należności przeterminowanych ponad 365 dni.
 • Zdarzenia prawne i dodatkowe informacje - sekcja zawiera wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na ocenę wiarygodności wybranego kontrahenta. Są to między innymi informacje o rozpoczętym postępowaniu układowym lub upadłościowym, a także komentarze i uwagi uczestników programu.

Program Analiz Należności to pomocne narzędzie, które ułatwi:

 • Sprawdzenie dyscypliny płatniczej kontrahentów, czyli ustalenie czy obecni i przyszli klienci terminowo regulują swoje zobowiązania,
 • Wyszukanie firm solidnych, z którymi warto nawiązać wymianę handlową,
 • Porównanie warunków płatności, jakie otrzymują odbiorcy - średnich parametrów występujących w danej branży np. otrzymanego terminu płatności, tempa spłaty zobowiązań itp.,
 • Uzyskanie automatycznej informacji o zmianach kondycji finansowej kontrahentów oraz branży,
 • Śledzenie zmian zachodzących w branży i natychmiastową reakcję na trendy rynkowe.

Przykładowe funkcjonalności Programu Analiz Należności


Jest to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o udzielnie kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi.

Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, liczba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta.

Ten wskaźnik pozwala sprawdzić, jaka jest skłonność, bądź zdolność Państwa kontrahenta do terminowego regulowania zobowiązań płatniczych.

Wykres przedstawia sytuację, w której kontrahent reguluje swoje zobowiązania wobec Państwa firmy w terminie krótszym niż wobec innych firm z Państwa branży, a nawet spoza branży. Może to świadczyć o dobrych relacjach handlowych między obiema firmami.


Źródło: Euler Hermes. Szczegółowe informacje na temat Analiz w Dziale Analiz Należności: analizy@eulerhermes.com  lub telefonicznie (22) 363 63 03dodano: 2018-10-22 06:39:39