Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Awans Polski w wolności gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej

Polska awansowała w tegorocznej edycji Raportu Wolności Gospodarczej Świata przygotowanym pod przewodnictwem Instytutu Frasera w Vancouver w Kanadzie. Ranking opracowuje grupa niezależnych instytutów z 85 krajów, Polskę reprezentuje w tej grupie Centrum im. Adama Smitha.

Polska zajęła w rankingu 59. miejsce, zdobywając 7,20 punktów ogólnych (wobec 7,13 w roku ubiegłym). Oznacza to, że awansowaliśmy o jedno miejsce. Zostaliśmy ocenieni,
tak jak pozostałe państwa, za system prawny, jakość sądownictwa, rynki finansowe oraz jakość wymiany handlowej.

Natomiast w ostatnim raporcie
atrakcyjności inwestycyjnej państw - przygotowanym przez firmę doradczą Ernst & Young - awansowaliśmy na drugą pozycję. Pierwszym zostały Niemcy, co znaczy, że Polska w ciągu najbliższych trzech lat, po naszych zachodnich sąsiadach, będzie drugim w Europie najbardziej atrakcyjnym krajem do lokowania inwestycji.

Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Od kilku lat resort prowadzi działania deregulacyjne. Ich efektem są cztery ustawy, z których trzy już weszły w życie.


Źródło: Ministerstwo Gospodarkidodano: 2013-09-25 11:09:36