Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
BIG idzie w górę


Z 22. edycji Raportu BIG, publikowanego przez BIG InfoMonitor wynika, że w czerwcu 2013 wartość Wskaźnika BIG, który mierzy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wyniosła 9,05 pkt. To o ponad 3 pkt. wyższy indeks niż w marcu bieżącego roku.


Mimo to, obecny poziom indeksu jest nieznacznie gorszy niż wynik prezentowany dokładnie 12 miesięcy temu. Z Raportu BIG wynika, że w większości branż nastroje wśród przedsiębiorców poprawiły się. Wskaźnik BIG dla przedsiębiorców wzrósł aż o 18,8 pkt. i obecnie wynosi  9,42 pkt. Równie wysoki wzrost nastąpił wśród firm z branży dostawców usług finansowych, gdzie indeks od ostatniego badania wzrósł o 9,3 pkt.

Na obecny poziom wartości wskaźnika, wpływ mają bardziej pozytywne oceny sytuacji w prawie wszystkich badanych branżach. Wyjątkiem są przedstawiciele dostawców usług masowych, w tej grupie wskaźnik spadł o blisko 7 pkt.


Mając na uwadze cząstkowe wyniki indeksu BIG szczególne zainteresowanie należy poświęcić przedsiębiorcom, dla których Wskaźnik BIG wzrósł aż o 18,8 pkt. i obecnie poziom indeksu wynosi 9,42 pkt. Biorąc pod uwagę, że właśnie tę grupę uważa się za odzwierciedlenie sytuacji w gospodarce, należy spoglądać w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Istotne miejsce w tym wydaniu raportu, biorąc pod uwagę sezon letni, zajmuje branża turystyczna. To dość specyficzny sektor rynku. Mimo, że od 2012 roku sytuacja w tej branży stabilizuje się i wykazuje terminowością w regulowaniu zobowiązań płatniczych, to i tak 78% respondentów uważa, że nieterminowe płatności to poważna bariera. Nie podlega wątpliwości, że duży wpływ na sytuację finansową w tej branży ma sezonowość oferowanych usług.

- Jeszcze w marcu spodziewaliśmy się odbicia głównego indeksu BIG. Mając na uwadze bardzo ostrożnie formułowane oceny wśród respondentów, które nastąpiły po zawiedzionych oczekiwaniach związanych z ostatnim kwartałem minionego roku. Polepszenie nastrojów wśród przedsiębiorców musiało w końcu nastąpić wraz ze stabilizującą się sytuacją ekonomiczną firm. Przecież 62% badanych przedsiębiorców uważa, że ich partnerzy biznesowi mają wysoką zdolność do regulowania bieżących zobowiązań – mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

W jakim stopniu w Pana(i) opinii. nieterminowe regulowanie płatności stanowi przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce?

Z najnowszego Raportu BIG wynika również, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy o 2 pkt. proc. zwiększyła się grupa respondentów, która uważa nieterminowe regulowanie należności w ich branży za zjawisko występujące rzadko. Obecnie jest ich 41%. W tym samym czasie o 1 pkt. proc. spadła liczba ankietowanych, którzy oceniają zjawisko nieterminowego regulowania zobowiązań jako częste, tego zdania jest obecnie 58% badanych firm. W czerwcu wzrosła liczba przedsiębiorstw, które otrzymują więcej niż 75% płatności w terminie - grupa ta zwiększyła się o 4 pkt. proc. i wynosi 44%. Z raportu wynika również, że już od ponad roku powiększa się grono firm, które otrzymały w terminie ponad 90% należności.

Autorzy raportu sporo miejsca poświęcili opiniom firm na temat wcześniejszych przewidywań przedsiębiorców dotyczących 2013 roku. Z 22. edycji Raportu BIG wynika, że obecnie blisko trzy czwarte ankietowanych (72%) jest zdania, że spowolnienie gospodarcze ma zdecydowany i negatywny wpływ na wyniki finansowe ich firmy. Najgorzej sytuacja przedstawia się wśród respondentów z branży finansowej, gdzie 84% badanych odczuło skutki pogarszającej się koniunktury gospodarczej. Jeszcze pół roku temu (wyniki z 20. edycji Raportu BIG) zaledwie 16% badanych z tej branży spodziewało się zmiany sytuacji finansowej na gorszą. W ocenie zaledwie jednej czwartej ankietowanych, spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło w żaden sposób na wyniki finansowe ich firm, a tylko 2% badanych uważa, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza wpłynęła pozytywnie na ich budżet.

- Sceptyczne przewidywania przedsiębiorców  sprzed sześciu miesięcy niestety sprawdziły się. Zdecydowana większość firm odczuła spowolnienie gospodarcze w swoich wynikach finansowych. Dlatego w naszej ocenie, aby uniknąć dalszych problemów związanych z zatorami płatniczymi, należy większą uwagę poświęcić sprawdzaniu wiarygodności finansowej parterów biznesowych w trakcie i przed rozpoczęciem współpracy – podkreśla Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak ocenia Pan/Pani pierwsze półrocze 2013 r.?

Źródło: InfoMonitor.pl. Więcej na
www.big.pl/RaportBIGdodano: 2013-06-21 16:56:41