Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bardzo dobre wyniki kwartalne LOTOSU

W trzecim kwartale 2018 r. przychody Grupy LOTOS ze sprzedaży wyniosły 8,3 mld PLN wobec 6,3 mld w 3 kw. 2017 r. (+33,). Analizując tylko miniony kwartał, spółka osiągnęła zysk EBITDA wg LIFO na poziomie 888 mln PLN, co oznacza wzrost o 8% względem ubiegłego kwartału. Zysk operacyjny EBIT wg LIFO wyniósł 693 mln PLN, a więc zwiększył się o 19,4% kw/kw, a skonsolidowany zysk netto osiągnął 632 mln PLN. Operacyjne przepływy pieniężne LOTOSU wyniosły w 3 kw. bieżącego roku blisko 1,3 mld PLN względem 0,5 mld PLN w 2 kw. 2018 r.

W trzech kwartałach 2018 r. Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała blisko 2,25 mld PLN oczyszczonej EBITDA wg LIFO, porównywalnie z analogicznym okresem ubiegłego roku (2,3 mld PLN).

Dobre wyniki finansowe pozwoliły znacznie obniżyć zadłużenie grupy. Na koniec 3 kw. 2018 r. dług netto kształtował się na poziomie 1,9 mld PLN, względem 2,5 mld PLN na koniec 2017 r. Dźwignia finansowa obniżyła się o 7,7 punktu procentowego względem stanu na koniec 2017 r. i ukształtowała się na bezpiecznym poziomie 16%. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wg LIFO wyniósł 0,6x w porównaniu do 0,8x na koniec 2017 r. i 1,9x na koniec 2016 r. 

W dniu 28 września 2018 r. Grupa LOTOS wypłaciła dywidendę w wysokości 1 PLN na akcję. Całkowita kwota wypłaty dywidendy wyniosła 185 mln PLN.

Otoczenie makroekonomiczne

W trzecim kwartale 2018 r. odnotowano istotny wzrost notowań ropy naftowej i gazu ziemnego. W przypadku ropy naftowej zmiana ukształtowała się na poziomie +44% r/r, tj. +23 USD/bbl. Notowania ceny gazu ziemnego wzrosły o 54% r/r, tj. o 16 USD/boe. Wsparło to wynik segmentu wydobywczego i pozwoliło złagodzić efekt niższego wolumenu sprzedaży węglowodorów.

W segmentu produkcji i handlu, należy zwrócić uwagę na duże wahania cracków produktowych liczonych w relacji USD/bbl. Znaczące spadki dotyczyły cracku ciężkiego oleju opałowego (-54% r/r) i benzyny (-13% r/r). Wzrosty cracków odnotowano natomiast dla: oleju napędowego (+8% r/r), lekkiego oleju opałowego (+12% r/r) oraz paliwa lotniczego (+10% r/r). Pozytywny wpływ na wyżej wymienione wartości miał wyższy (+2% r/r) średniokwartalny kurs dolara.

Modelowa marża rafineryjna wyniosła 7,47 USD, co oznacza spadek o 13% r/r. Wpływ tego czynnika na oczyszczony zysk EBITDA LIFO udało się złagodzić dzięki maksymalnemu wykorzystaniu nominalnych mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii na poziomie 105,4%.


Źródło: Lotos


dodano: 2018-11-02 06:34:52