Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bariery dla firm łatwe do usunięcia


Rząd ma instrumenty, by odblokować potencjał polskiej przedsiębiorczości, wystarczy po nie sięgnąć.

Jak rząd może szybko i bez zmian ustrojowych usunąć bariery, które dziś blokują rozwój firm, a tym samym gospodarki – takie pytanie "Rzeczpospolita" postawiła ekonomistom, którzy wzięli udział w debacie redakcyjnej.

Odpowiedzią było pięć głównych rekomendacji, których realizacja zależy tylko od dobrej woli decydentów: redukcja opodatkowania pracy, elastyczne prawa pracy i przywrócenie swobody zawierania umów, wprowadzenie kasowej zasady w rozliczaniu VAT, efektywny wymiar sprawiedliwości, wprowadzenie zasady UE + zero.

Jedną z głównych barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – jak wskazuje sam biznes – są wysokie pozapłacowe koszty pracy, czyli podatki dochodowe, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, wypadkowe, chorobowe, Fundusz Pracy itp.

Kolejny problem, który należy szybko rozwiązać, to zatory płatnicze. Brak płatności lub ich opóźnienie to dla firm groźba utraty płynności i bankructwa. Tymczasem nawet w tak patowej sytuacji fiskus żąda od nich odprowadzenia podatku VAT.

Wielką dyskusję wśród ekonomistów wywołała kwestia wolności gospodarczej. Andrzej Sadowski i Ireneusz Jabłoński z Centrum im. Adama Smitha postulowali, by w Polsce przywrócić tzw. ustawę Wilczka. To ustawa o działalności gospodarczej z 1988 r., która zakładała bardzo liberalny system w myśl zasady „co nie zostało zabronione, jest dozwolone".

Oponował im Jan Staniłko, członek zarządu Instytutu Sobieskiego. – Nie ma powrotu do ustawy Wilczka. Dziś polska gospodarka znajduje się na zupełnie innym poziomie rozwoju. – Ale można wprowadzić zasadę UE + zero – zaproponował Marcin Chludziński, prezes Fundacji Republikańskiej, z czym zgodzili się wszyscy paneliści.

UE + zero to po prostu wymóg, by przy okazji wprowadzania wspólnotowego prawa polscy urzędnicy nie nakładali na firmy większych rygorów, niż wynikałoby z unijnych przepisów. Takie golden-plating, czyli pozłacanie prawa krajowego ponad niezbędne minimum, występuje silnie w regulacjach dotyczących funduszy unijnych, ale można go znaleźć praktycznie w każdej ustawie – mówił Chludziński.

Mimo inicjatyw podejmowanych przez rząd Polska spada w rankingach wolności gospodarczej czy warunków prowadzenia biznesu. W tym roku zajęła 48 miejsce w rankingu wolności gospodarczej Economic Freedom Network. Rok temu była na 42 pozycji.

Moderatorem debaty był Tomasz Wróblewski, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej"


Czytaj całość:
"Rzeczpospolita", 24 września 2012, str. B5. Autor: Anna Cieślak-Wróblewska - Bariery dla firm łatwe do usunięcia.

dodano: 2012-09-24 10:55:15