Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw


Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju zainicjował prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk w relacjach małego i dużego biznesu. Na potrzebę zebrania pozytywnych doświadczeń i efektów kooperacji firm niezależnie od ich rozmiaru i skali wskazują sami przedsiębiorcy. Ich zdaniem współczesna gospodarka, żeby się rozwijać wymaga przełamania nierówności i antagonizmów między dużymi i małymi firmami.


W Ministerstwie Rozwoju, eksperci, przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji publicznej dyskutowali podczas konferencji o potencjale i barierach współpracy małych i dużych firm.

Uczestnicy zapoznali się z wynikami badań Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu ZPP. Respondentami byli przedsiębiorcy sektora MŚP, którzy pytani o postrzeganie dużego biznesu, podkreślali że ich relacje z większymi partnerami cechuje z jednej strony duży realizm, pragmatyzm i transakcyjność, z drugiej strony kierowali wysokie oczekiwania w zakresie etyki i rozwiązywania problemów społecznych przez korporacje. Bycie partnerem dużej firmy daje małemu przedsiębiorstwu możliwość rozwoju, środki na inwestycje i wzmacnia jego reputację. Jednocześnie istotnym problemem są kwestie terminowości w rozliczeniach między dużymi i małymi firmami, a także brak pomysłu samych małych firm na rozwój. Aż 44% małych i średnich przedsiębiorców zastanawia się czy w ciągu najbliższych 2-3 lat wprowadzi jakieś zmiany w swoich firmach, ponieważ często brakuje im stabilnego otoczenia, pomysłu czy woli inwestowania.

– Wzmocnienie relacji małego i dużego biznesu poprzez zwiększenie zaufania, to uwolnienie prostych rezerw kapitału społecznego na rzecz gospodarki. Chcemy oddolnie, w środowisku biznesowym, bazując na doświadczeniach – tych trudnych jak i historiach sukcesu, przełamywać stereotypy i bariery wynikające z percepcji dużych firm w oczach ich mniejszych partnerów. Z Kodeksu dobrych praktyk będą mogli korzystać jedni jak i drudzy. Już dzisiaj zachęcamy przedsiębiorców do dzielenia się takimi dobrymi praktykami i udziałem w konsultacjach prowadzonych przez ZPP – zaapelował Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.


Źródło: ZPP. Do pobrania wyniki badań „Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw” przygotowanych dla Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu.


dodano: 2017-04-12 07:29:34