Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2012 r.

Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w listopadzie 2012 r. było ujemne. Deficyt rachunku bieżącego wyniósł 1490 mln EUR i był wyższy niż w analogicznym miesiącu 2012 r. Jak podał NBP, na zwiększenie deficytu rachunku bieżącego wpłynęło zwiększenie ujemnego salda dochodów oraz zmniejszenie dodatniego salda transferów bieżących. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 546 mln EUR.

Eksport towarów, w listopadzie 2012 r., oszacowano na poziomie 13.023 mln EUR, a import 13.417 mln EUR. Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 394 mln EUR. W listopadzie 2011 r. było ono również ujemne i wyniosło 772 mln EUR.

Saldo transferów z Unią Europejską było dodatnie i wyniosło 787 mln EUR. Napływ środków w transferach kapitałowych wyniósł 938 mln EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii Europejskiej 223 mln EUR z tytułu składek i opłat członkowskich.

Wzrosła wartość aktywów rezerwowych o 1.270 mln EUR. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec listopada 2012 r. wyniósł  82 711 mln EUR.


Źródło: NBP - Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2012 r. - 18.01.2012 r.


dodano: 2013-01-18 13:55:29