Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2017 r.


Z opublikowanych przez Narodowy Bank Polski 15 stycznia br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za listopad 2017 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ujemne i wyniosło 0,4 mld zł.Eksport towarów wyniósł 77,2 mld zł i był wyższy o 7,5 mld zł (tj. o 10,8 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 8,1 mld zł, (tj. o 11,8 proc.) do poziomu 76,7 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 0,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono było również dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 6,6 mld zł, dochodów wtórnych (0,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,5 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 1,8 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,0 mld zł i w porównaniu do listopada 2016 r. zwiększyły się o 2,8 mld zł, tj. o 15,3 proc. Wartość rozchodów wyniosła 14,4 mld zł i zwiększyła się o 1,4 mld zł, (tj. o 11,2 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono również ujemne i wyniosło 6,0 mld zł. Na ujemne saldo dochodów wpływ miało przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (5,7 mld zł).


Źródło: NBP


dodano: 2018-01-16 06:28:46