Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bilans płatniczy Polski w listopadzie 2018 r.


Z opublikowanych 14 stycznia br. przez Narodowy Bank Polski wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za listopad 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1,0 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było ono dodatnie i wyniosło 0,4 mld zł.


Eksport towarów wyniósł 86,2 mld zł i był wyższy o 7,1 mld zł (tj. o 8,9 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 9,2 mld zł (tj. o 11,8 proc.) do poziomu 87,1 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1,0 mld zł. W listopadzie 2017 r. saldo to było dodatnie i wyniosło 1,1 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 8,1 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,2 mld zł i, w porównaniu z listopadem 2017 r., zwiększyły się o 2,0 mld zł (tj. o 10,2 proc). Wartość rozchodów wyniosła 14,1 mld zł i zwiększyła się o 0,9 mld zł (tj. o 6,9 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,9 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 8,6 mld zł. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,6 mld zł).


Źródło: Narodowy Bank Polski


dodano: 2019-01-15 07:34:33