Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Bilans płatniczy Polski w marcu 2018 r.

Z opublikowanych przez Narodowy Bank Polski 14 maja br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za marzec 2018 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 4,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. było również ujemne i wyniosło 1,2 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 76,3 mld zł i był niższy o 3,1 mld zł (tj. o 3,8 proc.) niż przed rokiem. Import towarów spadł o 0,2 mld zł (tj. o 0,3 proc.) do poziomu 77,6 mld zł. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 1,3 mld zł. W marcu 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,5 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 5,6 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 17,6 mld zł i, w porównaniu do marca 2017 r., zwiększyły się o 0,7 mld zł (tj. o 4,4 proc). Wartość rozchodów wyniosła 11,9 mld zł i zwiększyła się o 0,8 mld zł (tj. o 6,8 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 r.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 8,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo pozostało na zbliżonym poziomie. Na ujemne saldo dochodów pierwotnych wpłynęło ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,6 mld zł).


Źródło: NBP

dodano: 2018-05-15 07:19:19