Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Budżet państwa za 8 miesięcy 2020 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień  2020 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r. wyniosło: dochody: • 268,9 mld zł, tj. 61,8 %, • wydatki: 282,2 mld zł, tj. 64,8 %, • deficyt: 13,3 mld zł.


   
Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień  2020 r.


W okresie styczeń - sierpień 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 6,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – sierpień 2019 r. o ok. 7,8 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:
  • dochody z podatku VAT były niższe o 3,1% r/r (tj. ok. 3,7 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były niższe o  6,2% r/r (tj. ok. 2,6 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe  o 0,8% r/r (tj. ok. 0,2 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 3,4% r/r (tj. ok. 1,6 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 1,8% r/r (tj. ok. 0,06 mld).
W okresie styczeń - sierpień 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 35,1 mld zł i było wyższe o ok. 14,1 mld zł (tj. 66,9%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – sierpień 2019 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r. Ponadto wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w okresie I-VIII 2020 r. wynika z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz dodatkowych dochodów z tytułu obsługi długu skarbu państwa.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień 2020 r. wyniosło 282,2 mld zł, tj. 64,8% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (264,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 17,4 mld zł, tj. 6,6%, głównie w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. (więcej o 10,9 mld zł), ponadto z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 4,5 mld zł) oraz w części 29 – Obrona Narodowa (więcej o 2,9 mld zł) w związku z zakupami inwestycyjnymi dokonanymi przez Inspektorat Uzbrojenia.

Ponadto wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Wydatki na obsługę długu skarbu państwa były zaś niższe o 1,3 mld zł  w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.


Źródło: Ministerstwo Finansów. Więcej informacji nt. szacunkowego wykonania budżetu państwa.
 

dodano: 2020-09-23 06:43:43