Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Budowa gospodarki opartej na wiedzy


20 kwietnia 2016 r. 
tematem spotkania wicepremiera Mateusza Morawieckiego z zarządem Krakowskiego Parku Technologicznego oraz firmami z regionu małopolskiego były rozwój firm, ich innowacyjności i produktywności oraz ekspansja zagraniczna. Jak zaznaczył wicepremier, rząd koncentruje się na wsparciu wzmacniającym współpracę biznesu z nauką, prowadzącą do komercjalizacji efektów prac badawczo-rozwojowych i zastosowania ich w praktyce gospodarczej.

Wizyta była również okazją do analizy Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i rozmowy o jego potencjale i efektach w kontekście regionu małopolskiego. – Wiedza i innowacyjność to wartość dodana decydująca o konkurencyjności gospodarki. Ich efektywne wykorzystanie przekłada się na lepsze rezultaty produkcji, wyższe marże, co oznacza lepszą rentowność firm i co za tym idzie wyższe płace – mówił wicepremier Morawiecki. Podkreślał, że sektor MŚP potrzebuje konkretnego wsparcia na rynkach zagranicznych, które jednak nie obędzie się bez oddolnej inicjatywy, kreatywności.

–  To zdecyduje, czy nasi przedsiębiorcy mający do dyspozycji granty i dotacje, ale też odpowiednie regulacje, będą w stanie podbijać nowe rynki –  zaznaczył szef resortu rozwoju.

Wicepremier przypomniał, że ważnym instrumentem wspierającym zarówno firmy, jak i samorządy będzie Polski Fundusz Rozwoju. –  Jego działalność ma m.in. na celu wzmocnienie potencjału inwestycyjnego poprzez większe możliwości pozyskania dodatkowych środków z rynków finansowych, zarówno krajowego, jak i zagranicznych – wyjaśnił.

Ponadto podczas wizyty w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie (inwestycja współfinansowana z Programu Innowacyjna Gospodarka w kwocie blisko 170 mln zł) wicepremier Morawiecki omówił założenia Planu w kontekście strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

Pobyt w Krakowie zakończył się spotkaniem z mieszkańcami miasta i prezentacją projektu dotyczącego zagospodarowania terenów poprzemysłowych w Nowej Hucie. W ramach programu Nowa Huta Przyszłości (NHP) planowane jest utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej o powierzchni blisko 230 ha, w skład której wejdzie centrum logistyczne, park naukowo-technologiczny i centrum kulturalne.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju. Fot. SSE Kraków


dodano: 2016-04-21 08:27:34