Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
CEEP mocniejszy o IMPEXMETAL

Impexmetal z Grupy Kapitałowej Boryszew został kolejnym, 20 członkiem Central Europe Energy Partners (CEEP). To jeden z największych w Polsce holdingów produkcyjno-handlowych. Spółki Grupy Impexmetal działają w branżach aluminium, miedzi, cynku, ołowiu oraz łożysk.

Włączenie się Grupy Kapitałowej Impexmetal to istotne wzmocnienie naszej działalności – podkreśla Janusz Luks, dyrektor zarządzający Central Europe Energy Partners.   Zarówno ze względu na skalę i zakres prowadzonej działalności, jak i międzynarodowy charakter – dodaje dyrektor Luks.

Impexmetal jest spółką giełdową z ponad 50 letnią tradycję w handlu zagranicznym w branży metali nieżelaznych, ich półfabrykatów oraz łożyskami. Od 1997 roku akcje Impexmetal SA są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2005 roku Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Boryszew.

IMPEXMETAL S.A. jest właścicielem lub głównym udziałowcem w 12 spółkach, w tym w 6 zakładach produkcyjnych. Do kluczowych podmiotów holdingu należy Huta Aluminium Konin, oraz spółki Hutmen SA, Baterpol SA i FLT Łożyska. Grupa Impexmetal znalazła się na liście 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, którą przygotował i opublikował dziennik Rzeczpospolita we współpracy z międzynarodową firmą doradczą Deloitte. Przy sporządzaniu rankingu wzięto pod uwagę 955 spółek z 19 krajów.

Istotnym składnikiem kosztów produkcyjnych są koszty energii, jak i nośników energii, na przykład gazu, który ma znaczenie nie tylko grzewcze, ale i surowcowe. Sprawą niezwykle ważną jest emisja gazów cieplarnianych i podejmowanych w tym zakresie inicjatyw przez UE w horyzoncie czasowym do 2030 r. oraz do 2050 r. Sprawa konkurencyjności UE w stosunku do innych państw, to podstawa rozwoju przemysłu w UE.  Stąd zainteresowanie Impexmetalu w aktywnym działaniu w CEEP.


CEEP jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit powołanym do życia 4 maja 2010 roku w Brukseli. Jego członkami-założycielami są: Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, Grupa LOTOS SA., Grupa ENERGA SA., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz Kulczyk Investments SA. W chwili obecnej CEEP liczy 20 członków. Trwają rozmowy z kolejnymi potencjalnymi członkami zarówno z krajów reprezentowanych w CEEP jak i z pozostałych krajów Europy Centralnej jak Łotwa, Estonia, Bułgaria i Chorwacja. Stowarzyszenie jest reprezentantem szeroko rozumianego sektora energii z Europy Centralnej. Zasadniczym celem CEEP jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii i bezpieczeństwa UE w tym sektorze. Celem nadrzędnym CEEP jest również połączenie możliwości i doświadczeń oraz rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami sektora energii a organizacjami badawczymi w tym regionie Europy.
dodano: 2013-09-25 12:02:47