Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Całkowita wartość wniosków na dofinansowanie wyniosła 616,0 mld zł.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów unijnych do 24 lipca 2016 r. złożono 302,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 616,0 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 323 umów o dofinansowanie na kwotę 398,0 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 285,0 mld zł, co stanowi 100,6 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 397,3 mld zł, a w części dofinansowania UE 284,7 mld zł.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

dodano: 2016-07-26 07:41:39