Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Celem zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw

Tematem zakończonego 17 listopada br. w Warszawie, XV Jubileuszowego Kongresu Eksporterów Polskich, pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw była zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W tym celu odbyła się debata na temat: kierunków zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, rozwoju eksportu na priorytetowych i perspektywicznych rynkach zagranicznych oraz koncentracji środków promocyjnych na priorytetowych branżach.

Uczestniczący w XV Jubileuszowym Kongresie Eksporterów Polskich ministrowie finansów, rolnictwa i spraw zagranicznych przekazali eksporterom informacje nt. realizacji zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zadaniem nadrzędnym tego celu jest wdrożenie modelu gospodarczego opartego na konkurencyjności, innowacjach i nowoczesnych technologiach. Wsparciem dla ww. działań będą środki finansowe m.in. z nowej perspektywy Unii Europejskiej do 2020 roku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom eksporterów – XV Jubileuszowy Kongres Eksporterów Polskich dokonał oceny stanu i perspektyw urzeczywistnienia Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej. Wynika z niej, że obecna sytuacja na rynkach zagranicznych spowodowana utrzymywaniem się embarga na rynkach wschodnich, wymaga dalszej dywersyfikacji eksportu. W związku z tym prowadzona będzie nadal spójna polityka proeksportowa stanowiąca główną siłę napędową rozwoju gospodarki. Polska ma dużą szansę utrzymania się na nieco wyższym poziomie rozwoju gospodarczego niż inne kraje, ponieważ posiada znaczne rezerwy, zwłaszcza w zakresie potencjału profesjonalnego, naukowego i intelektualnego, a także zasobów młodej, dobrze wykształconej kadry.

W trakcie XV Jubileuszowego Kongresu Eksporterów Polskich w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, poza merytoryczną debatą odbyła się również uroczysta Gala, podczas której najlepszym firmom, przedsiębiorcom i produktom eksportowym zostały wręczone liczne nagrody i wyróżnienia.

I Nagrodę Ministra Rozwoju i Finansów
w formie Statuetki i dyplomu otrzymała firma URSUS SA Lublin.

II Nagrodę Ministra Rozwoju i Finansów
w formie Statuetki i dyplomu  otrzymała firma PPUH Horus – Energia Sp. z o.o. z Sulejówka.

III Nagrodę Ministra Rozwoju i Finansów
w formie Statuetki i dyplomu otrzymała Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „Faser” SA z Tarnowskich Gór.

Puchar i dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
otrzymał Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Orzech” Sp. z o.o.  z Kolbuszowej.

Medale Honorowe Zasłużony dla Eksportu otrzymali:
 • Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów - Mateusz Morawiecki
 • Prezes Zarządu Ursus SA Lublin - Karol Zarajczyk
 • Starosta Staszowski - Michał Skotnicki
 • Naczelnik Powiatu Sandomierskiego - Stanisław Kraska
 • Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej - Bogusław Chrabota
Listy Gratulacyjne i Medale Wybitny Eksporter Roku 2016 Stowarzyszenia Eksporterów Polskich otrzymali:
 • Gmina Łoniów. Nagrody odebrał  Wójt Gminy Łoniów Szymon Kołacz
 • Huta Szkła Gospodarczego w Staszowie.  Nagrody odebrał Pełnomocnik Prezesa Jan Frysztak
Listy Gratulacyjne i Puchary Stowarzyszenia Eksporterów Polskich
za Eksportowe Produkty Roku 2016 tj. HIT-y otrzymali:


W kategorii zatrudnienia do 49 pracowników:
 • W branży elektromaszynowej/metalurgicznej: Zakłady Metalowe w Przysiekach  woj. podkarpackie za eksport klatek dla bydła.
 • W branży chemicznej: Pakmar Sp. z o.o. z Rębkowa woj. mazowieckie – za eksport folii opakowaniowej.
 • W branży meblarskiej: Furniture Concept Sp. z o.o. z Bartoszyc woj. warmińsko-mazurskie za eksport mebli pokojowych.
 • W branży rolno-spożywczej: Polmass SA z Bydgoszczy woj. kujawsko-pomorskie - za eksport mleka dla cieląt oraz Kaskat Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. woj. lubuskie – za eksport serwatki słodkiej w proszku.
 • Pozostałe firmy: Cantoni Motor SA z Cieszyna woj. śląskie za eksport silników elektrycznych.
W Kategorii zatrudnienia od 50 do 249 pracowników:
 • W branży chemicznej: Chespa Sp. z o.o.  z Krapkowic woj. opolskie – za eksport farb graficznych.
 • W branży elektromaszynowej/metalurgicznej: Fabryka Automatyki „FACH” SA z Cieszyna – za eksport zaworów bezpieczeństwa oraz Promostal Sp. z o.o. z Czarnej Białostockiej woj. podlaskie – za eksport konstrukcji stalowych.   
 • W branży rolno-spożywczej: Majami Sp. z o.o. Sp. k. z Bełchatowa woj. śląskie – za eksport cukierków krówki wyborne.
 • Pozostałe firmy: PP Infinity Group  Sp. z o.o. z Bartoszyc woj. warmińsko-mazurskie za eksport usług krawieckich.
W Kategorii zatrudnienia powyżej 249 pracowników:  
 • W branży elektromaszynowej/metalurgicznej: Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik SA woj. lubelskie – za eksport łożysk tocznych.
 • W branży chemicznej: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA z Grzybowa woj.  świętokrzyskie – za eksport siarki.
 • W branży motoryzacyjnej: Pronar Sp. z o.o. z Narwi woj. podlaskie – za eksport dwuosiowych przyczep rolniczych.
 • W branży meblarskiej: Szynaka Meble Sp. z o.o. z Lubawy woj. warmińsko-mazurskie – za eksport mebli mieszkaniowych                                 
 • W branży rolno-spożywczej:  Krajowa Spółka Cukrowa SA z Torunia woj. kujawsko-pomorskie – za eksport cukru białego.
 • Pozostałe firmy: Mostostal Puławy SA z Puław woj. lubelskie – za eksport kotłów energetycznych.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich uhonorowało Listami Gratulacyjnymi i Pucharami Wybitny Eksporter Roku 2016 następujących eksporterów:
 • Bakoma Sp. z o.o. z Warszawy
 • Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” Sp. z o.o.
 • Malpol Sp. z o.o. z Osiecznej woj. wielkopolskie
 • Mokate Sp. z o.o. z Żor woj. śląskie
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska  Koło
 • San Export Group Sp. z o.o. z Sandomierza
 • Suempol Sp. z o.o z Bielska Podlaskiego
 • SuperDrob Sp. z o.o. z Karczewa woj. mazowieckie
 • Spółdzielnia Mleczarska Lazur z Nowych Skalmierzyc woj. wielkopolskie
 • Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu woj. łódzkie
 • Wody Mineralne Ostromecko Dąbrowa Chełmińska woj. kujawsko-pomorskie
Listy Gratulacyjne i Medale Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2016” otrzymali:

W kategorii zatrudnienia do 49 pracowników:

W branży rolno-spożywczej: Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o.  z Obszy woj. lubelskie
Pozostałe firmy: Pietrucha Sp. z o.o. z Blaszek woj. łódzkie

W kategorii zatrudnienia od 50 do 249 pracowników:

W branży chemicznej: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Remigiusz Chełchowski Milanówek woj. mazowieckie
W branży elektromaszynowej/metalurgicznej: Radpak Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.  z Włocławka
W branży motoryzacyjnej: Splast Sp. z o.o.  z Krosna woj. podkarpackie
W branży rolno-spożywczej:
Suszarnia Warzyw Jaworski S.A. Sp.k.  Błonie woj. mazowieckie
Pozostałe firmy: Sor-Drew SA ze Świętochłowic woj. śląskie

W kategorii zatrudnienia powyżej 249 pracowników:
 • W branży chemicznej: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA
  z Polic woj. zachodniopomorskie
 • W branży elektromaszynowej/metalurgicznej: Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL SA Dąbrowa Górnicza woj. śląskie
 • W branży motoryzacyjnej: Grupa Alumetal z Kęt woj. śląskie
 • W branży meblarskiej: Malow Sp. z o.o.  z Suwałk woj. podlaskie
 • W branży rolno-spożywczej: Amplus Sp. z o.o. S.K.A. z Koniusz woj. małopolskie
 • Pozostałe firmy: Zakłady Magnezytowe „Ropczycze” SA  z  Ropczyc woj. podkarpackie
Listy Gratulacyjne i Medale Publicysta Ekonomiczny Roku 2016 otrzymali:
 • Krystyna Woźniak-Trzosek - Redaktor Naczelna Polish Market
 • Krzysztof Kowalczyk  - Kierownik Działu Ekonomicznego Rzeczpospolitej
 • Mikołaj Oniszczuk - Publicysta, dyplomata i ekonomista
 • Tadeusz Kucharuk - Prezes Polskiej Agencji Consultingowej
 • Leon Wawreniuk – Redaktor Naczelny AGRO


Stanowisko XV Kongresu Eksporterów Polskich
w sprawie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw
w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wspiera działania przedsiębiorców oraz organów państwowych, rządowych i samorządowych na rzecz wzrostu eksportu stanowiącego siłę napędową rozwoju polskiej gospodarki. Działania te są kompatybilne ze „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. W latach  2015–2020  Stowarzyszenie Eksporterów Polskich zakłada wzrost eksportu polskiego, którego wielkość w 2020 r. prognozuje na ok. 240-250 mld euro, w tym eksportu rolno-spożywczego na ok. 40 mld euro. W celu osiągnięcia ww. wartości eksportu nastąpić powinno zwiększenie wykorzystania istniejących mocy oraz uruchamianie nowych inwestycji proeksportowych realizowanych, m.in. na zamówienia rządowe.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sektora eksporterów, Stowarzyszenie  Eksporterów Polskich zwraca uwagę na konieczność dalszego ułatwienia warunków działania firm produkujących na eksport oraz ubiegania się o fundusze unijne w latach 2014–2020. W tym zakresie istotną rolę odegra usprawnienie rozwiązań systemowych na rzecz wzrostu eksportu, a także kształtowania pozytywnego jego wizerunku na rynkach zagranicznych.

XV Jubileuszowy Kongres Eksporterów Polskich widzi potrzebę nadania urzeczywistnianiu zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” priorytetowych działań w zakresie proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki. W tym celu winny być zastosowane odpowiednie instrumenty i mechanizmy, a mianowicie: 
 • wzmocnienie działań dyplomacji ekonomicznej w krajach o priorytetowym i perspektywicznym znaczeniu dla rozwoju polskiego eksportu
 • wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych mających na celu wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki
 • zastosowanie rozwiązań systemowych na rzecz skuteczności działania instrumentów wsparcia polskiego eksportu oraz respektowanie zasady samodzielności i samofinansowania firm produkujących na eksport
 • koncentrację sił i środków na promocję branż, które mają największe możliwości potencjalnego i realnego wzrostu polskiego eksportu w tym: części samochodowe i lotnicze, meblarska, motoryzacyjna, elektroniczna, kosmetyczna, medyczna, IT/ICT, biotechnologiczna, farmaceutyczna,  polskie specjalności żywnościowe, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, jachty i łodzie, aparatura pomiarowa i sektor usług prozdrowotnych
 • zaktywizowanie działań przedsiębiorstw na rynkach o potencjalnych możliwościach popytu na polskie towary tj. w krajach takich jak: Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Turcja, Chiny, Indie, Indonezja, Japonia, Mongolia, Wietnam, Malezja oraz kraje bałkańskie tj.: Chorwacja, Serbia, Bośnia, Hercegowina, Macedonia i Grecja oraz kraje Maghrebu (Maroko, Algieria i Tunezja) i latynoamerykańskie
 • ustawowe uregulowanie koordynacji współpracy resortów: rozwoju, rolnictwa i spraw zagranicznych na rzecz promocji eksportu oraz  kształtowania pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki zagranicą
 • uproszczenie procedur w zakresie wykorzystania unijnych funduszy proeksportowych i proinnowacyjnych
 • ułatwienie  dostępu eksporterom do usług bankowych, w tym zwłaszcza gwarancyjnych i kredytowych
 • wzmocnienie kadrowe pionów informacyjno-promocyjnych Ambasad RP przez skoncentrowanie sił i środków na priorytetowych i perspektywicznych rynkach zagranicznych
 • pogłębienie współpracy pomiędzy prasą, radiem i telewizją oraz mediami polonijnymi na rzecz wspierania wzajemnie korzystnej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej  z partnerami zagranicznymi.
XV Jubileuszowy Kongres Eksporterów Polskich mając na uwadze potrzebę optymalnego wzrostu eksportu – deklaruje współdziałanie Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z bankami, przedsiębiorcami, instytucjami, organami państwowymi, rządowymi i samorządowymi w celu wykorzystania potencjalnych możliwości gospodarczych i kadrowych, a także zaplecza naukowo-badawczego w zakresie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Warszawa, 17 listopada 2016 r.
Źródło: Stowarzyszenie Eksporterów Polskich


dodano: 2016-11-19 09:10:50