Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Chciałbym bardzo, by nagroda zaczęła znowu żyć i funkcjonować

Gospodarka głupcze! Sztandarowe hasło Billa Clintona, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Niezwykle wymowne i świadczące o rozumieniu istoty dobrobytu państwa. Co prawda, w odróżnieniu od Polski, tam prezydent odpowiada za funkcjonowanie gospodarki. Nie zmienia to faktu, że polski prezydent, mocą swego urzędu, może również gospodarkę wspierać. Tak też uczynił prezydent Aleksander Kwaśniewski, który w 1998 r. ustanowił coroczną Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Była to forma podziękowania najlepszym z tych, którzy wnoszą ogromny wkład w unowocześnianie i rozwój polskiej gospodarki.Zyskała ona niezwykłe uznanie. Zwana była polskim gospodarczym Noblem i nagrodą nagród. Mimo to, Śp.Następca nie uznał za stosowne jej kontynuować. Pan Bronisław Komorowski w trakcie kampanii wyborczej obiecał, że nagrodę wznowi, bowiem  bezsprzecznie popiera jej sens i istotę. Obietnicy dotrzymał. Mamy więc oczekiwane wznowienie przyznawania nagrody. Jej kontynuacja została nieco zmodyfikowana, ale idea pozostała nie zmieniona. 14 czerwca br. podczas inauguracji jubileuszowych 90. Międzynarodowych Targów Poznańskich Prezydent RP ponownie przyzna swoją nagrodę wybranym przez siebie laureatom.


Chciałbym bardzo, by nagroda
zaczęła znowu żyć i funkcjonować.


Tego w zasadzie nie trzeba uzasadniać.
Prędzej trzeba by się skoncentrować na pytaniu – czemu jej przez jakiś czas nie było?


– Chciałbym bardzo, by nagroda zaczęła znowu żyć i funkcjonować. Tego w zasadzie nie trzeba uzasadniać. Prędzej trzeba by się skoncentrować na pytaniu, czemu jej przez jakiś czas nie było (...) przecież czujemy wszyscy doskonale, że kwestia promocji polskich osiągnięć gospodarczych, kwestia dumy z gospodarki, budowanie polskich postaw w różnych dziedzinach życia publicznego wobec spraw gospodarczych, to jest zadanie oczywiste – powiedział prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystego wręczania zaproszeń do Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, która odbyła się 16 maja br. w warszawskim Belwederze.
    Podczas rzeczonego spotkania Prezydent podkreślił, jak bardzo jest usatysfakcjonowany, że zaproszenie do udziału w pracach Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP przyjęło tak znamienite grono osób.
    Wśród członków Kapituły znaleźli się przedstawiciele świata biznesu, nauki i mediów, reprezentujący różne środowiska eksperckie. Tak szeroka reprezentacja związana jest przede wszystkim z faktem, że Nagroda Gospodarcza, którą prezydent zdecydował się wznowić, ma być przyznawana w czterech, kategoriach: 1 – Innowacyjność, 2 – Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialność biznesu, 3 – Obecność na rynku globalnym, 4 – Zielona gospodarka.
    Kategorie nagrody odzwierciedlają to, co wydaje się być najistotniejsze z punktu widzenia nowoczesnej polskiej gospodarki.    Omawiając kategorie nagrody Prezydent zwrócił uwagę na wzrost innowacyjności i poszukiwanie własnych nowatorskich rozwiązań w prowadzeniu biznesu, a także dynamiczny eksport, budowanie silnej marki oraz inwestowanie poza granicami Polski, jako bez wątpienia cele, które powinny przyświecać podmiotom funkcjonującym w konkurencyjnej gospodarce.
    Odnośnie kategorii ładu korporacyjnego i społecznego wymiaru działalności gospodarczej Prezydent podkreślił, że nie można zapominać o znaczeniu solidnych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw, o nowoczesnych strukturach zapewniających właściwe zarządzanie i rozwój firmy. Natomiast odnośnie kategorii zielonej gospodarki, niezmiernie ważnej, szczególnie w dzisiejszych czasach, by nie zapominać o działaniach proekologicznych bazujących na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, nowych surowców oraz działaniach umożliwiających stosowanie recyklingu.
    W czasie uroczystego spotkania prezydent Bronisław Komorowski podziękował również osobom i instytucjom, które przyjęły na siebie odpowiedzialność związaną z rekomendowaniem i nominowaniem kandydatów do nagrody. Powiedział, że rozumie, jak trudne to dla nich zadanie, aby wybrać i rekomendować tylko jednego – tego najlepszego z najlepszych – kandydata do każdej z kategorii przewidzianych w regulaminie nagrody.
    W szczególności podziękował panu Wiesławowi Rozłuckiemu, który podjął się przewodniczenia pracom Kapituły oraz pani profesor Janinie Jóźwiak, która przewodziła Kapitule w jej poprzednich edycjach, a dziś, jako członek Kapituły zdecydowała się wspierać wznowioną nagrodę swoją wiedzą i doświadczeniem.
    W wypowiedzi prezydenta Bronisława Komorowskiego znalazły się także słowa troski o to, aby Nagroda Gospodarcza była wyjątkowym wyróżnieniem dla szczególnie odróżniających się na rynku, wybitnych wręcz, przedsiębiorstw i instytucji. Aby firmy, które otrzymają tę nagrodę były firmami, które nie tylko odnoszą sukcesy, ale żeby odnoszone przez nie sukcesy i sposób funkcjonowania predysponowały je do pełnienia roli liderów i wzorców do naśladowania.
    Prezydent Bronisław Komorowski odniósł się również do zmiany wizualizacji nagrody: – Wkroczyliśmy w drugą dekadę nowego wieku i nasz kraj znajduje się w zupełnie innej rzeczywistości politycznej i gospodarczej, niż jeszcze przed kilkunastoma laty. Symbolem tych zmian, jakże pozytywnych, ma być statuetka nagrody, której projekt został wyłoniony w drodze konkursu, a laureatem został Stanisław Kośmiński, student IV roku rzeźby z toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
    Ze swej strony dodamy, że finał Nagrody Gospodarczej, a także prezentacja statuetki, będą miały miejsce 14 czerwca 2011 roku podczas inauguracji Międzynarodowych Targów Poznańskich.dodano: 2012-01-10 21:15:05