Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Chroń swoje pomysły


Do 14 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie ochrony własności przemysłowej za granicą. Małe i średnie firmy, w tym mikroprzedsiębiorcy, mogą starać się o wsparcie z PARP na uzyskanie lub realizacji ochrony patentowej, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz na doradztwo w procesie ich komercjalizacji.


Działalność badawczo-rozwojowa jest jednym z motorów innowacyjności. Pozwala firmom optymalizować koszty, lepiej odpowiadać na potrzeby klientów czy zdobywać nowe rynki. Dodatkową przewagę konkurencyjną daje ochrona własności intelektualnej będącej wynikiem prac B+R.

Dotację można więc wykorzystać, m.in. na opłaty urzędowe, tłumaczenia czy profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej zagranicą oraz usługi związane z obroną patentów,  wzorów użytkowych lub przemysłowych.

Budżet konkursu to 5 mln zł, z czego 877 tys. zł przeznaczono na wsparcie projektów z województwa mazowieckiego.

Koszty kwalifikowane dla jednego projektu nie mogą przekraczać 1 mln zł, co daje maksymalnie 500 tys. zł dofinansowania, przy intensywności wparcia na poziomie 50%. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 10 tys. zł, co daje maksymalnie 5 tys. zł dofinansowania.

Szczegółowy katalog kosztów i informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie: Ochrona własności przemysłowej.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Informatorium PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 oraz 801 332 202.


Źródło: PARP


dodano: 2019-06-07 06:42:31