Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Co piata firma myśli o inwestycji we Wrocławiu

22% przedsiębiorców, którzy planują geograficzny rozwój swoich firm, jako rozważaną lokalizację wskazało Wrocław. To daje miastu drugą pozycję, za Warszawą, wśród najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miejsc dla biznesu. Do stolicy Dolnego Śląska najbardziej przyciąga inwestorów dostępność pracowników (7,8 pkt. w 10-stopniowej skali), w szczególności z branży IT – wynika z raportu „Potencjał inwestycyjny Wrocławia” przygotowanego przez Antal i CBRE.

– Wrocław jest jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji do pracy dla specjalistów i menedżerów. To dobra informacja zarówno dla firm, które już ulokowały swoje oddziały w stolicy Dolnego Śląska, jak i dla inwestorów, którzy myślą o ulokowaniu w tym mieście swojego biznesu. Wrocław dysponuje ogromnym potencjałem zarówno w kontekście wiedzy i doświadczenia pracujących tu specjalistów, infrastruktury jak i wsparcia władz lokalnych. W ciągu kilku ostatnich lat zakończone zostały duże inwestycje infrastrukturalne, które zdecydowanie poprawiły jakość życia mieszkańców miasta i usprawniły prowadzenie biznesu. Do regionu ciągnie zwłaszcza firmy z branż IT, finansów, automotive czy SSC, ponieważ mogą liczyć na pozyskanie kompetentnych specjalistów i na solidne zaplecze akademickie – mówi Michał Wolski, Branch Manager Antal we Wrocławiu.

Respondentów raportu „Potencjał inwestycyjny Wrocławia” (który jest częścią zainicjowanego przez Antal projektu „Business Environment Assessment Study”) poproszono o ocenę otoczenia biznesowego w stolicy Dolnego Śląska biorąc pod uwagę główne aspekty wpływające na ich decyzje inwestycyjne. Dzięki zestawieniu kilku wskaźników, dla każdego z obszarów w raporcie została przedstawiona kompleksowa ocena wyrażona w skali 0-10, gdzie 0 oznacza najgorszą możliwą ocenę, a 10 najlepszą możliwą ocenę. Średnia całościowa ocena dla Wrocławia wyniosła 7 pkt. w 10-stopniowej skali.

Do Wrocławia po specjalistów ds. IT i finansów

W opinii przedsiębiorców Wrocław to dobra lokalizacja biznesowa przede wszystkim z uwagi na dostęp do wykwalifikowanej kadry w przyszłości. Potencjał edukacyjny rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników zajął pierwsze miejsce wśród ocenianych aspektów (7,8 pkt.). Warto podkreślić, że co dziesiąty student w Polsce studiuje na jednej z 32 uczelni znajdujących się w województwie dolnośląskim (źródło: GUS).

Obecnie dla firm na wagę złota jest dostępność wykwalifikowanego personelu w poszczególnych obszarach zawodowych. Zdaniem przedsiębiorców, w stolicy Dolnego Śląska najłatwiej o kadry średniego i wyższego szczebla z obszaru IT (7 pkt.), co jest wynikiem lepszym niż średnia ogólnopolska wynosząca 6.6 pkt., oraz posiadających kompetencje analityczne i finansowe (7 pkt.).

Katarzyna Lica z Antal IT Services uważa, że duży potencjał kadrowy wynika z ogromnej liczby firm zatrudniających takich kandydatów.

– Są tutaj zarówno modne start-upy, jak i firmy spoza branży IT, oferujące najczęściej bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia. One przyciągają nie tylko programistów i innych specjalistów IT z samego Wrocławia, ale również mieszkających w innych częściach Polski. Konkurencja o specjalistów w całym kraju jest bardzo duża, co sprawia, że dostępność kandydatów zależy w głównej mierze od ciekawych projektów, sprawnie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego oraz elastyczności organizacji. A potencjał rozwojowy Wrocławia ciągle rośnie, miasto regularnie przyciąga inwestorów, którzy osadzają tu swoje centra R&D, nowe oddziały firm, czy też centra SSC zatrudniające specjalistów IT. Prognozuję, że ten trend utrzyma się przez najbliższe lata – mówi Katarzyna Lica, Team Leader & Senior Consultant, Antal IT Services.

Dobra jakość wrocławskiego życia

Jak wynika z raportu Antal „Potencjał inwestycyjny Wrocławia”, stolica Dolnego Śląska to doskonałe miejsce do życia nie tylko dla studentów, ale i przedsiębiorców. Ten aspekt został oceniony na 7,7 pkt. w 10-stopniowej skali, co jest też lepszym wynikiem niż średnia dla całej Polski (7,3 pkt.). W szczególności kadra zarządzająca zwróciła uwagę na ofertę kulturalną oraz ofertę handlową.

Piotr Pikiewicz z CBRE wskazuje, że wielu inwestorów bierze pod uwagę jakość życia w danym mieście, dzięki czemu mogą oszacować czy okolica pomoże im przyciągnąć nowych pracowników.

– Za wysoką ocenę jakości życia we Wrocławiu odpowiadają oferta kulturalna, potężna baza akademicka, a także szeroka oferta handlowa. Wrocław jest miastem z wysokim nasyceniem nowoczesnej powierzchni handlowej w przeliczeniu na mieszkańca. Warto również wspomnieć, że stolica Dolnego Śląska jest na drugim miejscu, zaraz po Warszawie, biorąc pod uwagę tempo wzrostu populacji. Widać tutaj również wysoki wkład władz miasta, ponieważ Wrocław w badaniu Forbesa z 2016 roku został uznany za najbardziej przyjazne miasto do prowadzenia biznesu w Polsce – mówi Piotr Pikiewicz, Starszy Konsultant, Research & Consultancy, CBRE.

Duża konkurencja zaletą dla przyszłego inwestora

Firma, która myśli o lokalizacji swojego biznesu w wybranym mieście, zawsze sprawdza jak duża konkurencja w nim panuje. W przypadku Wrocławia respondenci ocenili ten aspekt na 6,8 pkt. Wskaźnikiem było nasycenie rynku firmami konkurencyjnymi, gdzie 0 oznacza brak konkurencji, a 10 – praktycznie wszystkie firmy konkurencyjne są obecne w lokalizacji.

Eksperci Antal zwracją uwagę, że we Wrocławiu powstał specyficzny ekosystem, który z konkurencji uczynił zaletę przynoszącą korzyści wszystkim uczestnikom rynku.

– Wrocław to najlepiej wyprofilowana i wyspecjalizowana biznesowo przestrzeń w Polsce. Silna koncentracja na R&D, IT i technologiach przyciąga zarówno inwestorów, jak i kandydatów. Marki obecne we Wrocławiu silnie wspierane przez inicjatywy samorządowe oraz napędzane silnymi zasobami edukacyjnymi stworzyły swoiste środowisko zdolne do replikowania kompetencji w zdumiewającym tempie. Obecność wielu firm o podobnym profilu okazuje się największą zaletą w kontekście potencjału biznesowego – mówi Karolina Korzeniewska, Account Executive Europe, Antal SSC/BPO.

Z wrocławskiego biura samochodem, pociągiem i samolotem do Krakowa czy Niemiec

Ważnymi czynnikami, które stanowią o potencjale inwestycyjnym Wrocławia, są biura oraz infrastruktura transportowa. Oba wskaźniki zostały ocenione na 6,9 pkt. w 10-stopniowej skali. Z analiz CBRE wynika, że wrocławski rynek biurowy jest jednym z najlepiej rozwiniętych rynków regionalnych, a zasób blisko 900 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej zapewnia miastu aktualnie 3. miejsce w Polsce. Na tak wysoką ocenę w szczególności miały wpływ: dojazd do biura komunikacją publiczną (7,7 pkt.), jakość dostępnej powierzchni biurowej oraz jej dostępność (odpowiednio 7,3 pkt. oraz 7 pkt.).

Biorąc pod uwagę infrastrukturę transportową, stolica Dolnego Śląska została najlepiej oceniona pod względem jakości transportu drogowego – 7,9 pkt, a następnie kolejowego i lotniczego – po 7,7 pkt.

Zuzanna Witkowska z Antal zwraca uwagę, że średnia ocena ze wszystkich czynników dla Wrocławia, która wyniosła 7 pkt., odnosi się nie tylko do stolicy Dolnego Śląska, ale i jej obrzeży.

– Wrocław jest miastem, którego otoczenie rozwija się niezwykle prężnie. Powstają nowe zakłady produkcyjne, w szczególności przoduje tutaj branża automotive. Rynek obfituje w specjalistów i managerów z obszaru inżynierii, którzy często posiadają niszowe kwalifikacje. Pozornie zatem dostępność kadry inżynierskiej jest  duża, są jednak dwie strony tego medalu. Skupienie firm produkcyjnych wokół Wrocławia powoduje, że o specjalistów i managerów zabiega wiele firm jednocześnie. Kandydaci otrzymują w miesiącu kilka telefonów od rekruterów. Stąd coraz częściej firmy muszą świadomie opracowywać plany retencji pracowników w organizacjach. Z kolei pozyskanie kompetentnego specjalisty lub managera staje się tym trudniejsze, im bardziej niszowe kwalifikacje są poszukiwane
– podsumowuje Zuzanna Witkowska, Senior Consultant, Antal Engineering & Operations.

Źródło: Antal – lider rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR, działa w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji. Jest częścią Grupy Kapitałowej Work Service SA. Raport „Potencjał inwestycyjny Wrocławia” jest czwartą publikacją w ramach projektu badawczego zainicjowanego przez Antal „Business Environment Assessment Study”. Pierwszy raport dotyczył Polski, drugi i trzeci przedstawiał opinie przedstawicieli firm na temat Łodzi i Trójmiasta. Wszystkie cztery publikacje są dostępne na stronie:  www.investmentplansreport.eu. Wkrótce pod tym adresem będzie można pobrać kolejne raporty odnoszące się do poszczególnych miast.


Badanie „Antal Business Environment Assessment Study” zostało przeprowadzone w miesiącach maj – czerwiec 2017 na próbie 489 decydentów, zajmujących stanowiska prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów departamentów w firmach obecnych w Polsce. Badanie zrealizowano metodą CATI oraz CAWI. Partnerzy badania: CBRE, BPCC, ASPIRE, Adaptive. Badanie jest prowadzone równolegle na rynku czeskim, słowackimi węgierskim.


dodano: 2017-12-08 06:58:51