Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Corporate governance na GPW

Ukazał się obszerny raport Navigator Capital Group, skoncentrowany wokół wybranych zagadnień ładu korporacyjnego tj. publikacji raportów rocznych, organizacji zwyczajnego walnego zgromadzenia i komunikacji w sprawie dywidend. Całość materiału została przedstawiona z perspektywy jednego, ciągłego i złożonego procesu skupionego na wypłacie dywidendy. Raport dotyczy całego rynku regulowanego GPW i obejmuje zdarzenia, jakie miały miejsce w 2017 r.

Navigator Capital Group szczegółowo prezentuje szeroką praktykę rynkową a dodatkowo w uporządkowany sposób przywołuje także poszczególne przepisy prawne oraz Dobre Praktyki GPW odnoszące się do przedmiotowych zagadnień. Analiza stosowania wybranych Dobrych Praktyk GPW została dokonana poprzez przegląd faktycznego zachowania emitentów a nie tylko z poziomu samych  oświadczeń o ich stosowaniu.

Zgodnie z Raportem:
  • Przeciętny dla rynku okres pomiędzy dniem publikacji raportu rocznego za 2016 r. a dniem wypłaty dywidendy w 2017 r. wyniósł 112 dni tj. równo 16 tygodni.
  • Co czwarta spółka opublikowała raport roczny za 2016 r. w terminie innym niż pierwotnie deklarowała, przy czym dwa razy więcej spółek opóźnia publikację niż przyspiesza.
  • Blisko jedna trzecia emitentów przekazała raport roczny w ostatnim możliwym tygodniu przed upływem dozwolonego terminu publikacji.
  • Ok. 75% spółek przekazało rekomendacje zarządu co do wypłaty dywidendy przynajmniej na 2 miesiące przed dniem zwyczajnego walnego zgromadzenia, a w ok. 45% przypadków rady nadzorcze odniosły się do tych rekomendacji jeszcze tego samego dnia.
  • Ponad trzy czwarte spółek odłożyło zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia na ok. 7-12 tygodni po publikacji raportu rocznego za 2016 r.
  • Ponad 90% spółek, które wypłaciły dywidendę za 2016 r. wyznaczyły terminy dywidendy z poszanowaniem zasad Dobrych Praktyk GPW tj. okres przypadający pomiędzy dniem dywidendy a terminem wypłaty dywidendy nie był dłuższy niż 15 dni roboczych.
Raport dowodzi, że wśród emitentów z GPW jest wiele spółek, które rozumieją istotę kształtowania dobrych relacji inwestorskich przestrzegając przy tym zasad ładu korporacyjnego. Jednocześnie na rynku funkcjonuje wciąż liczne grono spółek, które nieszczególnie przykładają się do stosowania wybranych Dobrych Praktyk GPW i to często, pomimo wcześniejszej deklaracji ich respektowania. Partnerami Raportu są GPW, Parkiet oraz Pracodawcy RP.

– W mojej ocenie Raport jest pierwszym tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym kwestii publikacji raportów okresowych, organizacji zwyczajnych walnych zgromadzeń i komunikacji w sprawie wypłaty dywidendy. Liczymy na to, że Raport będzie stanowił znaczący wkład w rozpowszechnianie idei corporate governance w Polsce a zawarte w nim wnioski przyczynią się do udoskonalenia funkcjonowania spółek publicznych. Mamy nadzieję, że poprawa jakości raportowania tj. szybsza publikacja raportów okresowych, ulepszenie treści komunikatów, a także faktyczne przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego przełożą się na zwiększenie zaufania inwestorów do poszczególnych emitentów oraz do rynku giełdowego ogółem – powiedział Bartosz Krzesiak, dyrektor w Navigator Capital Group odpowiedzialny za przygotowanie Raportu.
 

Źródło: Navigator Capital Group - firma świadczy kompleksowe usługi w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz doradztwa biznesowego wspierając średnie i duże firmy w budowaniu ich wartości na rynku polskim i zagranicznym. Link do raportu.


dodano: 2018-03-07 06:21:52