Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Czas na rozwój polskich technologii

W Ministerstwie Gospodarki, w dniach 28-29 listopada br. odbyła się II Konwencja Badań i Innowacji, pod hasłem "Czas na rozwój polskich technologii. Od 7. Programu Ramowego do Horyzontu 2020". Organizatorem konwencji był Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

W uroczystym otwarciu Konwencji wzięli udział: Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu, Wiceminister Gospodarki; Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Dr Martin Penny, Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji, Komisja Europejska; Dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej; Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podczas konwencji odbyły się cztery sesje dyskusyjne: Czas na rozwój polskich technologii. Polskie Platformy Technologiczne; Podsumowanie osiągnięć polskiej nauki i technologii w 7. Programie Ramowym; Horyzont 2020 i instrumenty finansowe wspierające innowacyjność.

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podkreśliła, że PARP jako jedna z najważniejszych w Polsce instytucji stymulujących przedsiębiorczość i innowacyjność obecna jest od 12 lat głównie w obszarach wsparcia inwestycji i działalności badawczo-rozwojowej, wspierając projekty innowacyjne. Również pomagając w promocji na rynkach zagranicznych. Obok działań skierowanych bezpośrednio do firm nie zapominamy o tym, jak ważne są instytucje otoczenia biznesu, w tym sieci innowacji, klastry, parki przemysłowe. Stale rośnie liczba instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu aktywnie wspierających innowacyjnych przedsiębiorców. Konieczne jest również stworzenie kompleksowego ekosystemu dla innowacji. Dlatego PARP wdraża działania mające na celu kształtowanie kompetencji, a więc wiedzy i umiejętności, poprzez szkolenia, doradztwo i informacje w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej.

Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego powiedział, że nie można mówić o innowacjach bez gruntownych przeobrażeń w edukacji. Bez swobodnego rozwoju, nawet w sposób abstrakcyjny, nauka wyschnie. Jednak większość badań powinien definiować przemysł.


Poza debatą podczas uroczystej Gali, organizowanej w ramach II Konwencji Badań i Innowacji zostały również wręczone prestiżowe nagrody "Kryształowe Brukselki". To była już 6. edycja Nagrody Kryształowej Brukselki, która podsumowuje sukcesy i osiągnięcia polskich uczestników 7. Programu Ramowego UE. W poszczególnych kategoriach: najlepsze zespoły badawcze, najlepsze przedsiębiorstwa oraz laureaci indywidualni nagrodę otrzymały:

W kategorii: jednostka badawcza
  • Uniwersytet Warszawski
  • Politechnika Warszawska
  • Uniwersytet Gdański 


W kategorii: przedsiębiorstwo
  • ITTI Sp. z o.o.
  • Mostostal Warszawa S.A.
  • TOPGaN Sp. z o.o. W kategorii: nagroda indywidualna
  • prof. Jacek Kuźnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej
  • prof. Piotr Grabiec, Instytut Technologii Elektronowej
  • dr Piotr Sułkowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Źródło: PARP


dodano: 2013-12-02 09:11:38