Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Czterech polskich naukowców z najważniejszymi grantami w Europie

Spektakularny sukces polskich naukowców! Aż cztery granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych zostały właśnie przyznane Polakom, a na ich badania do naszego kraju trafi blisko 6 mln euro. To rekordowy rok pod względem liczby grantów dla polskich instytucji naukowych od początku istnienia Rady. Szacuje się, że jedna piąta dofinansowanych przez nią badaczy, doprowadza do znaczących przełomów naukowych w swoich dziedzinach.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council, ERC) prowadzi najbardziej prestiżowy system grantowy w Europie. To instytucja tworzona przez najwybitniejszych naukowców z różnych dziedzin, w tym laureatów nagrody Nobla. ERC przyznaje trzy główne typy grantów indywidualnych dopasowane do różnego etapu rozwoju kariery naukowej. ERC Starting Grants przeznaczone są dla najmłodszych badaczy, będących od 2 do 7 lat po obronie doktoratu. ERC Consolidator Grant jest skierowany dla badaczy będących od 7 do 12 lat po doktoracie, a ERC Advanced Grant zapewnia finansowanie dla projektów badawczych naukowców najbardziej doświadczonych. Najbardziej doceniane są szczególnie pomysły o wysokim stopniu ryzyka naukowego, ale mogące doprowadzić do przełomowych odkryć przekraczających dotychczasowe granice wiedzy.

Polacy zostali wyróżnieni w ramach programu Starting Grants dla naukowców na początku kariery. Pierwszy z nich, dr Piotr Achinger z Instytutu Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, dzięki pozyskanym funduszom rozwinie projekt dotyczący topologii rozmaitości algebraicznych i ich zastosowania w arytmetyce, fizyce matematycznej i równaniach różniczkowych. Jest to w dużym stopniu kontynuacja niedawnego wyniku dr. Achingera mówiącego, że każda rozmaitość afiniczna (zbiór rozwiązań układu równań wielomianowych) nad ciałem charakterystyki dodatniej ma zerowe wyższe grupy homotopii.

Drugi z nagrodzonych badaczy to Michał Németh z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmie się analizą zachowanych tekstów biblijnych do badań nad językiem karaimskim i jego dialektami. Karaimi to grupa etniczna i religijna, mieszkająca w krajach europejskich (w tym w Polsce), a także w Turcji, Izraelu, Egipcie i Stanach Zjednoczonych. Ze względu na rozproszenie i stosunkowo niewielką liczebność, język karaimski stopniowo wymiera. Dzięki projektowi dr. Németha, wszystkie zachowane karaimskie teksty biblijne zostaną usystematyzowane i opatrzone słownikiem, umożliwiającym dalsze badania językoznawcze, kulturoznawcze i religioznawcze. Poza tym dostarczy on współczesnym Karaimom pierwszego kompletnego tłumaczenia tekstów biblijnych.

Ogromne nadzieje wiązane są z trzecim nagrodzonym projektem, który dzięki grantowi zostanie poprowadzony przez dr Magdalenę Winiarską z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego celem jest poszukiwanie nowych sposobów regulacji reakcji układu odpornościowego na pojawienie się nowotworów. Zespół kierowany przez dr Winiarską będzie badał zmiany metaboliczne w mikrośrodowisku guza nowotworowego, które umożliwiają jego komórkom ucieczkę spod nadzoru immunologicznego.

Grant otrzymał także dr Tomasz Żuradzki, również z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem jego projektu jest reinterpretacja osądów etycznych na temat najnowszych postępów w biomedycynie. Zamiast rozumieć te osądy jako przedłużenie tradycyjnych stanowisk normatywnych w etyce, projekt proponuje bardziej adekwatną interpretację, uwzględniającą wykorzystanie rozmaitych podejść normatywnych do podejmowania decyzji w warunkach „głębokiej” niepewności, czyli np. w sytuacjach niepewności normatywnej, niezdeterminowania rezultatów określonych działań czy wartościowania samego istnienia. Wyniki projektu mogą mieć praktyczne zastosowania np. w przypadku regulacji badań naukowych dotyczących inżynierii genetycznej.

Niezwykle ważnym elementem dochodzenia do sukcesu przez młodych naukowców jest ich systemowe wsparcie w zakresie przygotowań do sprawnego poruszania się po procesach rekrutacyjnych i konkursach. W Polsce pomoc młodym badaczom zapewnia m.in. Biuro ds. Doskonałości PAN, którego jedną ze ścieżek działalności jest praca z kandydatami do Starting grants, od etapu składania wniosków, po symulacje rozmów kwalifikacyjnych, które czekają ich w Brukseli. Biuro wspierają najlepsi polscy naukowcy
– laureaci i ewaluatorzy grantów ERC z wielu ośrodków naukowych m.in. UW, UJ, MIBMiK i instytutów PAN. Dzisiejszy triumf jest dowodem na to, że inwestowanie w młodych, zdolnych badaczy, zwraca się z nawiązką.

W tegorocznej edycji Starting Grant do ERC spłynęło 3170 wniosków, z których jedynie około 13 proc. otrzymało finansowanie.


Źródło: Polska Akademia Nauk


dodano: 2018-08-01 07:04:22