Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Czy jesteś gotowy w firmie na burzę?


Zmiany klimatu na czele z globalnym ociepleniem, powodują że z roku na rok notuje się coraz więcej gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Jak szacują eksperci, do końca stulecia, liczba burz może wzrosnąć nawet o 50 proc., a tym samym liczba wyładowań. To oznacza, że bardziej niż kiedykolwiek będzie trzeba dbać o własne bezpieczeństwo i ochronę budynków przed żywiołem.

Gwałtowne burze to jeden z głównych czynników, które mogą zagrozić zarówno domostwu, jak i firmie zlokalizowanej w mniejszym budynku czy domu jednorodzinnym. Na co powinien zwrócić uwagę właściciel lub zarządca obiektu, by nie stracić majątku lub danych?

Strata danych najmniejszym kłopotem

Odpowiednie zabezpieczenie budynku to podstawa niezagrożonego funkcjonowania zarówno domostwa, jak i firmy. Straty najemcy lub właściciela wynikające z braku świadomości o zagrożeniach piorunowych oraz skutecznego systemu odgromowego mogą być olbrzymie. Wyładowanie elektryczne może spowodować utratę danych przechowywanych na komputerach, serwerowniach czy innych nośnikach, ale też uszkodzić wszystkie elementy obiektu od konstrukcji (np. zabytkowej, historycznej), elementów budowlanych, instalacyjnych do urządzeń końcowych włącznie.

– Po uderzeniu pioruna zagrożony może być cały obiekt budowlany, lub niektóre jego elementy, urządzenia, więc trudno oszacować konkretne straty finansowe, ale mogą one być znaczne np. w przypadku spalenia całego budynku lub jego części. Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać, że brak instalacji o odpowiedniej konstrukcji i jakości to narażenie na utratę zdrowia i życia pracowników przebywających w budynku firmy – podkreśla Tadeusz Masłowski, projektant systemów odgromowych w ELKO-BIS.System odgromowy – normy przede wszystkim

Zadaniem zewnętrznej ochrony odgromowej jest bezpieczne sprowadzenie ładunku piorunowego najkrótszą drogą do ziemi. Ponieważ instalacja ma na celu ochronę życia ludzkiego, powinna być zaprojektowana i wykonana z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a przy tym z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości. Obecnie zasady rozmieszczenia i prowadzenia poszczególnych elementów instalacji odgromowej w nowobudowanych obiektach opisane są w części 3 normy PN EN 62305. Z kolei w przypadku obiektów remontowanych i niewielkiego zakresu remontu (przyjęło się do ok. 50 proc.) można skorzystać z norm obowiązujących w okresie projektowania tych obiektów.

– Zaprojektowanie i wykonanie systemu wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale też drobiazgowego trzymania się wszystkich wytycznych zawartych w przepisach. Dlatego też należy na każdym etapie współpracować ze specjalistą, który pomoże spełnić wszelkie normy, m. in. w zakresie jakości materiałów czy tworzywa z jakiego są wykonane – mówi Łukasz Goździak, ekspert ds. systemów odgromowych dystrybuowanych w hurtowniach Enexon.

Przegląd powinien być regułą


Podstawą dbania o bezpieczeństwo budynku jest świadomość stanu technicznego instalacji. Zgodnie z prawem budowlanym budynki powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli. W przypadku instalacji odgromowej okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być dłuższy niż 5 lat. W książce obiektu budowlanego powinna być umieszczona aktualna metryka urządzenia odgromowego wraz z pomiarami ciągłości instalacji i rezystancji uziemień. Odpowiednie dokumenty oraz wizja lokalna instalacji odgromowej pozwolą ocenić jej skuteczność.

Przedmiotem oceny jest każdy element instalacji odgromowej jak również jego umiejscowienie i skuteczność działania w kompletnej dla danego obiektu instalacji odgromowej.

– Przeglądy obejmują sprawdzenie wymaganych parametrów elektrycznych, jak również mechanicznych i korozyjnych. W przypadku osprzętu instalacyjnego takiego jak złącza, zaciski, uchwyty należy zwrócić uwagę na właściwe siły docisku elementów śrubowych oraz ich konserwację. Szczególnie istotne z punktu widzenia prawidłowości instalacji odgromowej są zmiany budowlane i instalacyjne w obiekcie od ostatniego przeglądu kontrolnego i sprawdzenie, czy te zmiany wymagały zmian w instalacji odgromowej i czy takie zostały wykonane – dodaje Tadeusz Masłowski.

Nie można wykluczyć błędów powstałych na etapie projektowania i budowy instalacji odgromowej. Dlatego przeglądy kontrolne mają również na celu identyfikację tych nieprawidłowości.

Wszelkie ewentualne niepokojące zmiany należy jak najszybciej skorygować, najlepiej przy użyciu materiałów wysokiej jakości, co zapewni trwałość instalacji i bezpieczeństwo przede wszystkim pracowników, ale i majątku.


Źródło: Elko-Bis


dodano: 2019-07-24 06:34:52