Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Czy jesteście Państwo za zastąpieniem złotego wspólną walutą europejską (EURO)?

Począwszy od 2006 r., w rocznicę wejścia Polski do UE Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH zadaje respondentom pytanie specjalne nt. wprowadzenia euro. Z wyników za II kwartał wynika, że liczba przeciwników wprowadzenia euro znacznie zmalała, jednak wzrosła liczba osób które nie mają zdania w tej kwestii.

W bieżącym badaniu uzupełniono treść pytania o kontekst wydarzeń na Ukrainie: „Czy w Państwa opinii w obliczu napięć na Ukrainie Polska mogłaby skorzystać na posiadaniu wspólnej waluty euro i czy w związku z tym jesteście Państwo za zastąpieniem złotego wspólną walutą europejską (EURO). Treść pytania wpisuje się w ton wypowiedzi niektórych ekonomistów i polityków, którzy wskazują że obecność w strefie euro mogłoby wzmocnić pozycję geopolityczną Polski.

Od 2010 r. obserwowany był systematyczny przyrost przeciwników wprowadzenia euro, w 2011 roku po raz pierwszy liczba przeciwników wprowadzenia wspólnej waluty euro była większa niż liczba zwolenników. W bieżącym badaniu, które zwiera kontekst napięć na Ukrainie w odpowiedziach zanotowano dosyć znaczący spadek przeciwników wprowadzenia euro, z 61,5% do 53,1%. Jednak równolegle zanotowano też spadek zwolenników przyjęcia euro, z 26,2% do 21%. Te spadki znalazły odzwierciedlenie w znaczącym wzroście odsetka respondentów, którzy nie potrafią wyrazić swojej opinii na ten temat (wariant „nie wiem”), obecnie jest ich ok. 25,9% wobec 12,3% przed rokiem.

Napięcia i zawirowania na Ukrainie nie spowodowały więc bezpośrednio wzrostu zwolenników wprowadzenia euro ale wpłynęły na zwiększenie niepewności w kontekście oceny tego wyboru i zmniejszyły liczbę przeciwników. Wskazuje to, że respondenci przy decyzji o wprowadzeniu euro będą brali pod uwagę kontekst geopolityczny ale w chwili obecnej nie potrafią tego ocenić.


Źródło: Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Opracował dr Sławomir Dudek.


dodano: 2014-05-08 12:09:32