Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Czym Trójmiasto przyciąga nowych inwestorów?

13% przedsiębiorców, którzy planują rozwój geograficzny swoich firm, jako miejsce rozważane pod nową lokalizację wskazało Trójmiasto. Najbardziej do Gdańska, Gdyni i Sopotu przyciąga ich atrakcyjność miejsca do życia oraz dostępność pracowników w przyszłości (odpowiednio 8,1 pkt. oraz 7,9 pkt. w 10-stopniowej skali) – wynika z badania Antal i CBRE „Potencjał inwestycyjny Trójmiasta”. Wymienione aspekty zostały ocenione nie tylko najwyżej spośród wszystkich dotyczących Trójmiasta, ale również znacznie przewyższają średnie dla całego kraju (odpowiednio 7,3 pkt. i 7,6 pkt.).

– Trójmiasto coraz częściej znajduje się na radarze nie tylko inwestorów, którzy otwierają nową działalność w Polsce, ale również tych, którzy zainwestowali już w innych lokalizacjach i szukają drugiej "nogi" dla swojej siedziby. Pozytywny wizerunek regionu w kraju i za granicą, proaktywna postawa administracji publicznej czy bardzo dobra infrastruktura transportowa powodują, że miasto stało się kluczową lokalizacją rozważaną przez inwestorów z sektora SSC/BPO, IT oraz odbudowującego się po kryzysie sektora stoczniowego. Świetnie wykształcona kadra przyciąga coraz bardziej zaawansowane procesy biznesowe do Trójmiasta, co z kolei wpływa na tworzenie się nowych miejsc pracy, które zachęcają specjalistów i menedżerów z całej Polski do wyboru Gdańska, Gdyni lub Sopotu jako miejsca zamieszkania – mówi Daria Stefańska, Menedżer Antal SSC/BPO.

Respondentów raportu „Potencjał inwestycyjny Trójmiasta” (który jest częścią projektu "Business Environment Assessment Study") poproszono o ocenę otoczenia biznesowego w Trójmieście biorąc pod uwagę główne aspekty wpływające na ich decyzje inwestycyjne. Dzięki zestawieniu kilku wskaźników, dla każdego z obszarów w raporcie została przedstawiona kompleksowa ocena wyrażona w skali 0-10, gdzie 0 oznacza najgorszą możliwą ocenę, a 10 najlepszą możliwą ocenę. Średnia ocena wszystkich czynników dla Trójmiasta wyniosła aż 7,4 pkt. w 10-stopniowej skali.

Trójmiasto najlepszym miejscem do życia dla przyszłych kadr?

W opinii zapytanych przedsiębiorców, Trójmiasto to przede wszystkim doskonałe miejsce do życia. Ten aspekt został oceniony najwyżej – aż 8,1 pkt. w 10-stopniowej skali. Wśród sześciu wskaźników składających się na obszar, najwyższe noty zebrały jakość środowiska naturalnego (8,7 pkt.), bezpieczeństwo (8,2 pkt.) oraz oferta handlowa (8,2 pkt.).

Jak wskazuje Piotr Pikiewicz z CBRE, ta ocena jest jak najbardziej uzasadniona. – Szeroka oferta kulturalna, akademicka i handlowa, a przede wszystkim położenie bezpośrednio na wybrzeżu daje aglomeracji bezsprzeczne atuty, które przyciągają nie tylko nowych mieszkańców, ale również wielu międzynarodowych inwestorów. Ponadto, jako jedyna tak duża aglomeracja na północy Polski – prawie 750 tys. mieszkańców – jest bezkonkurencyjnym liderem w całym regionie – wskazuje Piotr Pikiewicz, Starszy Konsultant Research & Consultancy CBRE.

Przedsiębiorcy nie obawiają się również o brak odpowiednich kadr w przyszłości, jeśli zdecydują się na inwestycję w Trójmieście. Potencjał edukacyjny rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników zajął drugie miejsce wśród ocenianych aspektów (7,9 pkt.). Złożyły się na to dwa wskaźniki – zaplecze edukacji zawodowej/szkół średnich (8,1 pkt.) oraz zaplecze edukacji wyższej (7,8 pkt.). Warto dodać, że w województwie pomorskim na 23 uczelniach studiuje niemal 90 tys. studentów (źródło: GUS).

Do biura samolotem, pociągiem lub… rowerem

Trzecim czynnikiem, który przedsiębiorcy uważają za najkorzystniejszy w odniesieniu do Trójmiasta, jest świetnie rozwinięta infrastruktura transportowa. Badani przyznali mu aż 7,4 pkt. Najlepiej został oceniony wskaźnik transportu lotniczego – 8,4 pkt., a drugie miejsce ex aequo zajęły transport kolejowy oraz infrastruktura rowerowa (po 8,3 pkt.). Nic dziwnego, gdyż trójmiejski rynek może pochwalić się trzecim co do wielkości lotniskiem w kraju z jedną z największych siatek połączeń oraz bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą kolejową z pociągami dużych prędkości Pendolino. Ważnym wyróżnikiem Trójmiasta w porównaniu do pozostałych ośrodków miejskich w Polsce jest z pewnością bezpośrednia dostępność do największego w Polsce portu morskiego.

Podobną ocenę do infrastruktury otrzymała przestrzeń biurowa (7,4 pkt.). Trójmiejski rynek biurowy należy do ścisłej czołówki rynków regionalnych, a zasób blisko 700 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej zapewnia aktualnie 4. miejsce w Polsce. Na tak wysoką ocenę w szczególności miały wpływ dostępność i jakość powierzchni biurowej (odpowiednio 8,3 i 8,2 pkt.). Wysoko został oceniony również dojazd do biura (7,1 pkt.).

W Trójmieście są pracownicy i… konkurencja

Dostępność wykwalifikowanego personelu jest jednym z czynników najsilniej determinujących wybór miejsca pod kątem nowej inwestycji. Trójmiasto uzyskało w tym obszarze 6,9 pkt. Respondenci najlepiej ocenili wskaźnik dostępności kadry z obszaru administracji i HR (7,3 pkt.), większym wyzwaniem jest dostępność kadry średniego i wyższego szczebla o kompetencjach z zakresu IT oraz kompetencjach lingwistycznych (po 6,5 pkt.).

– Tak jak w przypadku innych regionów w Polsce, tak i w Trójmieście w obszarze IT dominuje zdecydowanie rynek kandydata. W regionie pracuje wielu specjalistów z obszaru IT z różnym poziomem doświadczenia oraz w różnych specjalizacjach. Zapotrzebowanie firm rośnie dużo szybciej niż pula dostępnych pracowników. Jest to efekt między innymi wielu inwestycji zagranicznych. Otwarcie licznych IT Outsourcing Center daje możliwość zatrudniania coraz większej liczby specjalistów, którzy docierają tu z różnych regionów Polski i zagranicy – mówi Magdalena Orlińska, Consultant Antal IT Services.

Potencjał biznesowy lokalizacji budują wkraczający na rynek pracy młodzi absolwenci, znający języki obce.

– Interesujących ofert pracy nieustannie przybywa, szczególnie w obszarze centrów nowoczesnych usług dla biznesu. To sprawia, że niewielu absolwentów opuszcza Trójmiasto, co więcej, rośnie zainteresowanie relokacją wśród osób spoza regionu. Kluczem do sukcesu w pozyskaniu tych kandydatów jest odpowiednio skrojona oferta rekrutacyjna – komentuje Ilona Wróbel, Team Leader Antal SSC/BPO.

Nie tylko pracownik, ale i konkurencja interesuje przedsiębiorców, którzy szukają najlepszej lokalizacji pod swój biznes. W przypadku Trójmiasta respondenci ocenili ten aspekt na 6,8 pkt. Wskaźnikiem było nasycenie rynku firmami konkurencyjnymi, gdzie 0 oznacza brak konkurencji, a 10 – praktycznie wszystkie firmy konkurencyjne są obecne w lokalizacji.

Miłosz Floriański z Antal zwraca uwagę, że średnia ocena ze wszystkich czynników dla Trójmiasta, która wyniosła aż 7,4 pkt. potwierdza, że Trójmiasto jest niezwykłym miejscem do robienia biznesu i inwestycji. – Wychodzi to trochę z DNA Pomorza, które od wieków otwarte jest na wymianę i biznes. Trafiają tu osoby świadome swoich umiejętności i chcące rozwijać się właśnie w miejscu pełnym otwartości dla nowych rozwiązań biznesowych. Nie bez powodu co roku mieszkańcy Gdańska i Gdyni deklarują swoje przywiązanie do Pomorza i zadowolenie z miejsca zamieszkania, w czym akurat od lat Trójmiasto jest liderem – mówi Miłosz Floriański, Consultant Antal Engineering & Operations Antal.


Źródło: Antal – lider rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR, działa w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji.  Jest częścią Grupy Kapitałowej Work Service SA. Raport "Potencjał inwestycyjny Trójmiasta" jest trzecią publikacją w ramach projektu badawczego zainicjowanego przez Antal "Business Environment Assessment Study". Badanie zostało przeprowadzone w miesiącach maj – czerwiec 2017 na próbie 489 decydentów, zajmujących stanowiska prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów departamentów w firmach obecnych w Polsce. Badanie zrealizowano metodą CATI oraz CAWI. Partnerzy badania: CBRE, BPCC, ASPIRE, Adaptive.


dodano: 2017-11-24 06:56:50