Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Czym jest outplacement?

Blisko 40% polskich firm korzystało w 2013 roku z programów outplacementowych przy zwalnianiu pracowników. To niestety dość mało, zwłaszcza, że ponad 1/3 Polaków liczy się z możliwością utraty pracy. A jak wiadomo zwolnienie pracownika niesie za sobą negatywne konsekwencje zarówna dla zatrudnionych jak i pracodawców. Warto więc podjąć działania, które zniwelują te niekorzystne skutki, a jednocześnie wzmocnią dobry wizerunek firmy na rynku. Biorąc pod uwagę różne kryteria, służy temu co najmniej kilka rodzajów działań outplacementowych, z którymi można zapoznać się na portalu rynekpracy.pl firmy doradczej Sedlak & Sedlak. 

Czym jest outplacement? Outplacement definiuje się jako system łagodnych zwolnień, polegający na podejmowaniu przez organizację działań służących pomocy odchodzącym pracownikom. Obejmuje głównie doradztwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, a także wsparcie w znalezieniu nowej pracy. W Polsce działania outplacementowe utożsamiane są z systemem zwolnień monitorowanych. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, firmy zwalniające przynajmniej 50 pracowników, w ciągu 3 miesięcy są zobligowane do uzgodnienia z powiatowym urzędem pracy zakresu i formy pomocy dla zwalnianych pracowników. Uzgodnienia te dotyczą przede wszystkim: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Wsparcie powinno być kierowane do pracowników przewidzianych do zwolnienia lub będących w trakcie wypowiedzenia, bądź w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego. Mimo tego, że ustawa nie nakłada na mniejsze firmy obowiązku przeprowadzania zwolnień monitorowanych, coraz więcej pracodawców decyduje się na podjęcie takiego kroku.

To się opłaca. Wdrożenie systemu łagodnych zwolnień może przynieść wiele korzyści dla organizacji. Jak wynika z badań, firmy korzystające z projektów outplacementowych mają dwukrotnie mniej pozwów sądowych. Pracodawcy stosujący różne sposoby wsparcia odchodzących pracowników, odnotowują o 20% wyższe zyski niż pozostałe firmy. Co więcej, w blisko połowie firm podejmujących tego typu działania, poziom satysfakcji pracowników po wprowadzonych zmianach utrzymał się na tym samym lub wyższym poziomie. Dla porównania w większości firm nie stosujących outplacementu poziom zadowolenia zatrudnionych pogorszył się.


Źródło: Czym jest outplacement? Autor: Maria Jodłowska, Sedlak & Sedlak.


dodano: 2015-02-04 07:50:39