Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Design dla przedsiębiorców

Już w pierwszej połowie 2018 r. w programie Inteligentny Rozwój pojawi się nowa oferta dla małych i średnich firm – dotacje na przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzorniczego. Przedsiębiorcy będą mogli dostać do 425 tys. zł na sfinansowanie współpracy z projektantami i studiami projektowymi oraz na doradztwo związane z wdrożeniem nowego produktu (intensywność wsparcia do 85%, przy maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych – 500 tys.) informuje Monika Chmielewska, Dyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich Konfederacji Lewiatan.

Dodatkowo – i to na pewno będzie spora zachęta, aby zainteresować się wzornictwem – firmy będą mogły sfinansować inwestycję niezbędną do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu, efektu projektowania wzorniczego. Intensywność wsparcia w tej części projektu będzie zależała od lokalizacji inwestycji (zgodnie z mapą pomocy regionalnej). Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla inwestycji to 1 mln zł.

Działanie ma jedno bardzo ważne ograniczenie. Konkurs zostanie otwarty tylko dla firm prowadzących działalność w 11 regionach, poza 5 regionami Polski Wschodniej, w których funkcjonuje działanie „Wzór na konkurencję" (PO PW).

„Design dla przedsiębiorców" ma proste kryteria. PARP nie definiuje dodatkowych ograniczeń dla wnioskodawców, np. jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych czy przychody. Firmy zainteresowane wsparciem będą musiały zgłosić się do agencji z diagnozą, czyli wstępnym audytem, który potwierdzi zasadność i planowany zakres projektu wzorniczego. Na tym etapie przedsiębiorcy będą mogli posiłkować się zewnętrznymi wykonawcami – koszt takiej usługi będzie wydatkiem kwalifikowalnym.

Sam proces projektowy finansowany w PO IR musi składać się z co najmniej 3 faz:
  1. pierwszej: diagnozy, przeprowadzonej przed złożeniem wniosku,
  2. drugiej: syntezy i analizy, w której firma będzie określała strategię działań prowadzących do opracowanie projektu wzorniczego, w tym założeń do briefu projektowego
  3. trzeciej: tworzenia rozwiązań, prototypowania i testowania nowego lub ulepszonego produktu.
Profesjonalne wzornictwo będzie coraz ważniejsze dla przedsiębiorców.  Wielu z nich stanie chociażby przed koniecznością dostosowania swoich opakowań do wymagań dyrektyw z pakietu Circular Economy, w szczególności w związku z wprowadzanymi wysokimi celami dla recyclingu odpadów opakowaniowych. W tym kontekście ekoprojektowanie, które oznacza  włączanie aspektów  środowiskowych do  projektowania i  rozwoju  wyrobu, a w przypadku opakowań dotyczy surowców,  projektowania,  produkcji, dystrybucji, użytkowania,  zbierania i recyklingu, będzie jednym z podstawowych narzędzi dostosowawczych. Wsparcie w tym zakresie jest potrzebne.

Ryzyko w tym nowym instrumencie wiąże się z brakiem umiejętności, z jednej strony  firm, które często nie są świadome możliwości i korzyści związanych z designem, a z drugiej – projektantów, np. w zakresie prowadzenia procesów projektowych zgodnie z nowymi wymogami środowiskowymi.


Źródło: Konfederacja Lewiatan. Ekspert prowadzący: Monika Chmielewska - Dyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich


dodano: 2018-04-03 06:31:14