Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dialog sektora finansowego i edukacji

Zaledwie 5 proc. Polaków pozytywnie ocenia stan swojej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki. Te alarmujące dane z ostatniej edycji badania „Diagnoza stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków”, przygotowanego przez Narodowy Bank Polski, wskazują na potrzebę pilnego podjęcia i wdrożenia planu, pozwalającego dotrzeć do milionów Polaków z podstawami praktycznych umiejętności w tym zakresie. O tym jak te działania prowadzić, dyskutowali uczestnicy pierwszej edycji Kongresu Edukacji Finansowej, który odbył się we wtorek 28 marca br. na PGE Narodowym w Warszawie.

Udział w wydarzeniu wzięło ok. 350 przedstawicieli reprezentujących 100 instytucji i podmiotów z obszaru finansów, edukacji i szkoleń.

 Podczas premierowej edycji Kongresu odbyły się m.in. wystąpienia ekspertów na temat najnowszych rozwiązań w zakresie edukacji finansowej, przedsiębiorczości, długoterminowego oszczędzania oraz inwestowania. Wydarzenie otworzyła debata "Konsument XXI wieku - wyzwania edukacji finansowej", w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, GPW, ZBP, Citi Handlowy oraz Deloitte Advisory. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie reprezentował p.o. Prezes Zarządu Jarosław Grzywiński. Ponadto z inicjatywy Fundacji GPW, Fundacji im. Lesława A. Pagi oraz Koła Naukowego INDEX odbyła się dyskusja pt. "Po pierwsze nie trać, czyli o inwestowaniu na rynku kapitałowym" prowadzona przez Tomasza Pruska - Prezesa Fundacji Przyjazny Kraj. W debacie wziął udział Bartosz Świdziński – Dyrektor Działu Rozwoju Rynku GPW. Zostały też przedstawione wnioski z najnowszej 6. edycji Mapy Edukacji Finansowej prowadzonej przez Związek Banków Polskich. Elementem towarzyszącym Kongresowi było centrum wystawiennicze - Aleja Edukacji Finansowej, w ramach której organizatorzy Forum oraz inne instytucje prezentowały swoje projekty edukacyjne.Organizatorzy: KEF Warszawski Instytut Bankowości, Fundacja GPW, Fundację im. Lesława A. Pagi oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! stawiają sobie za cel intensyfikację prac nad rozwojem edukacji finansowej i ekonomicznej oraz rozpoczęcie szerokiej współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się tymi zagadnieniami. Wspólnym mianownikiem działań tych podmiotów jest zarówno rozwój edukacji ekonomiczno-finansowej obywateli, jak i podnoszenie kwalifikacji pracowników wszystkich instytucji sektora finansowego i instytucji publicznych. Chcą one stymulować, zarówno działania w ramach edukacji formalnej (programy nauczania, podręczniki, szkolenia nauczycieli), jak i angażować instytucje pozarządowe i firmy w praktyczną edukację w tym zakresie.
Źródło: GPW. Więcej szczegółów pod adresem: www.kef.edu.pl.


dodano: 2017-04-03 06:31:12