Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dlaczego nie oszczędzamy na emeryturę?

Prawie 60 proc. Polaków nie odkłada na emeryturę środków innych niż te obowiązkowo gromadzone w ZUS i II filarze. Jednocześnie 74 proc. Polaków uważa, że warto oszczędzać dodatkowe środki na przyszłą emeryturę - wynika z badania Instytutu Badania Opinii Homo Homini.

     Jeszcze w 2010 r. 16 proc. społeczeństwa było przekonanych, że emerytura, którą otrzymają od ZUS i OFE będzie dla nich wystarczająca. Obecnie jest to zaledwie 1 proc. badanych.
     Główną przyczyną, przez którą nie odkładamy na przyszłość jest brak wolnych środków finansowych - tak uważa 57 proc. respondentów. Blisko co dziesiąty Polak nie oszczędza dodatkowo, ponieważ nie ma zaufania do produktów emerytalnych oferowanych przez instytucje finansowe. Prawie 1/3 ankietowanych nie myślała jeszcze o odkładaniu na cel emerytalny lub odpowiada, że ma jeszcze na to czas, ponieważ emerytura to zbyt odległa perspektywa.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Opinii Homo Homini na zlecenie On Board PR Ecco Network metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na losowo-kwotowej próbie, stanowiącej liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu pełnoletnich mieszkańców Polski, którzy nie korzystają z uprawnień emerytalnych z zachowaniem rozkładów terytorialnych (dane wg GUS). Wielkość próby wynosiła 1103 jednostek.dodano: 2012-06-22 12:56:07