Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw

Sytuacja polskich przedsiębiorstw w I kw. br. pozostawała dobra, ale ich zyski rosły wolniej niż rok wcześniej, wynika z raportu NBP opracowanego przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego.

Informację o „Sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w I kw. 2012 r.” NBP opublikował 21 czerwca.

     Do pozytywnych zjawisk w tym okresie autorzy analizy zaliczyli m.in. utrzymanie dodatniej dynamiki wyniku finansowego sektora, wzrost odsetka firm rentownych oraz dwucyfrowy wzrost nakładów na środki trwałe.
     Zjawiska niekorzystne to wyraźny spadek dynamiki eksportu, wciąż wysokie tempo wzrostu kosztów surowców oraz towarów i związany z tym spadek wyniku finansowego na sprzedaży oraz niższa płynność gotówkowa, wynikającą z obniżenia inwestycji krótkoterminowych. Co ciekawe, większość tych niekorzystnych zjawisk obserwowano głównie w największych przedsiębiorstwach, a zatem wśród firm pozostających wciąż w bardzo dobrej sytuacji. W grupie mniejszych firm wskaźniki płynności nie zmniejszyły się istotnie, a w przypadku wyniku finansowego i eksportu odnotowano nawet poprawę.

     Przychody ogółem (nominalnie) sektora wzrosły w I kw. 2012 r. w stosunku do analogicznego kwartału 2011 r. o 12 proc. Obniżyła się dynamika wyniku finansowego brutto i netto – odpowiednio o 10,3 pp. do 5,9 proc. i o 8,9 pp. do 7,3 proc. Było to przede wszystkim efektem nominalnego spadku wyniku na sprzedaży o 7,6 proc. Zmniejszona rentowność sprzedaży wyniosła 4,4 proc., osiągając tym samym poziom swojej długookresowej średniej (liczonej od 1995 r.). Udział firm z dodatnim wynikiem finansowym netto zwiększył się z 61,6 proc. w I kw. ub.r. do 62,1 proc.

     Utrzymał się dwucyfrowy wzrost nakładów firm na inwestycje. Roczna dynamika tego wzrostu nawet przyspieszyła – w I kw. 2012 r. inwestycje przedsiębiorstw wzrosły realnie o 11,7 proc. (rok do roku), wobec 10,6 proc. w IV kw. ub.r.

     Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych nieznacznie wzrosło w porównaniu z I kw. 2011 r. O 5,5 proc. realnie wzrosła też wydajność pracy mierzona wartością sprzedaży na jednego zatrudnionego.

Źródło: NBP
Czytaj pełne opracowanie „Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w I kw. 2012 r.”
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2012/przedsiebiorstwa_1q2012.html

dodano: 2012-06-22 12:34:21