Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dobre wyniki finansowe banków


Wynik finansowy netto sektora bankowego w I półroczu 2018 r. wyniósł 7,8 mld zł, tj. o 16,6% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. Suma bilansowa wzrosła o 6,1% i wyniosła 1845,6 mld zł. Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 4,2% do 1071,8 mld zł, a depozytów o 6,7% do kwoty 1076,0 mld zł.


Na zwiększenie całkowitych przychodów operacyjnych netto o 2,1 mld zł wpłynął głównie wzrost wyniku z tytułu odsetek o 1,8 mld zł i przychodów z tytułu dywidend o 0,3 mld zł, przy obniżeniu wyniku z tytułu prowizji o 0,2 mld zł.

Koszty pracownicze stanowiły 49,6% kosztów administracyjnych (wzrost o 0,4 p. proc.).

Wynik z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 30,3% całkowitych przychodów operacyjnych netto.

Wynik finansowy netto w I półroczu 2018 r. wyniósł 7,8 mld zł i osiągnął wartość o 1,1 mld zł wyższą niż w tym samym okresie 2017 r., na co składały się zyski netto 593 banków w kwocie 8,1 mld zł oraz straty netto 19 banków (14 komercyjnych, w tym 10 oddziałów instytucji kredytowych oraz 5 banków spółdzielczych) o wartości 0,3 mld zł.

Przy zmniejszeniu się liczby banków - ogółem o 4 banki - nastąpił wzrost wartości kredytów dla sektora niefinansowego o 42,7 mld zł (w tym dla gospodarstw domowych o 24,8 mld zł). Zwiększyły się również wartości depozytów sektora niefinansowego o 67,2 mld zł oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych o 2,9 mld zł.


Źródło: GUS


dodano: 2018-09-11 07:27:54