Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Dodatnie saldo handlu zagranicznego

W okresie styczeń – grudzień 2016 r. (według danych wstępnych Głównego Urzędu Statystycznego) eksport w cenach bieżących wyniósł 798 mld 199,1 mln zł, a import 777 mld 539,2 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 20 mld 659,9 mln zł, natomiast w 2015 r. wyniosło 9 mld 862,5 mln zł. W porównaniu z 2015 r. eksport wzrósł o 6,3%, a import był wyższy o 4,9%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 203 mld 725,2 mln USD, a import 198 mld 421,2 mln USD (eksport wzrósł o 1,7%, a import 0,4%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 5 mld 304,0 mln USD (w 2015 roku 2 mld 660,7 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 183 mld 633,9 mln EUR, a import 178 mld 873,9 mln EUR (wzrost w eksporcie o 2,3%, a w imporcie o 0,9%). Dodatnie saldo wyniosło 4 mld 760,0 mln EUR wobec 2 mld 345,3 mln EUR w 2015 roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 126 mld 505,1 mln zł (minus 32 mld 242,2 mln USD, minus 29 mld 095,2 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 12 mld 735,4 mln zł (minus 3 mld 264,1 mln USD, minus 2 mld 948,7 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 159 mld 900,4 mln zł (40 mld 810,3 mln USD, 36 mld 803,9 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 162 mld 203,0 mln zł (41 mld 404,7 mln USD, 37 mld 336,5 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,2% (w tym UE 79,7%), a w imporcie –67,9% (w tym UE 60,9%), wobec odpowiednio 85,7% (w tym UE 79,4%) i 66,9% (w tym UE 60,0%)  w  2015 roku.


Źródło: GUS


dodano: 2017-02-17 06:37:53